Discurs la adunarea populară dedicată aniversării a 75 de ani de la Marea Unire din 1918,

Bucureşti, Piaţa Revoluţiei, 1 decembrie 1993

 

Interesele naţionale deasupra intereselor partizane

CDR aduce azi prinosul ei de recunoştinţă tuturor celor care, acum 75 de ani, au realizat cu jertfa lor neprecupeţită Marea Unire. Ei au înălţat edificiul durabil al României moderne. Datorăm memoriei lor efortul de a reclădi acum România ca pe un spaţiu al democraţiei şi prosperităţii, al solidarităţii naţionale şi al încrederii, tot aşa cum datorăm fiilor noştri să facem ca această operă de reconstrucţie să le asigure viitorul şi progresul.

Noi am răspuns prin fapte testamentului marilor înaintaşi din 1918 care au plătit cu viaţa în închisorile comuniste pentru credinţa lor în ideea europeană şi în democraţie. Reprezentanţii Convenţiei Democratice au susţinut integrarea în Consiliul Europei, punând interesele naţionale deasupra intereselor partizane ale Puterii. Stabilitatea pe care astăzi o cunoaşte România este, în primul rând, meritul celor care au reuşit să depăşească neînţelegerile etnice, al sindicatelor care au înţeles necesitatea reformei, al poporului român care a dovedit o excepţională răbdare în suferinţă.

Există forţe politice care se hrănesc din dezbinare şi neîncredere, din sărăcia, din teama de viitor, din frigul şi foamea cetăţeanului de rând. Dezastrul în care ne zbatem putea fi evitat. El nu este o consecinţă obiectivă, fatală, a ieşirii din comunism; nu este rezultatul inevitabil al introducerii unor reforme sau al democraţiei. Dezastrul ţării este rezultatul blocării procesului de reformă, al unei demagogii populiste care vrea să treacă drept democraţie ocolind imperativele democraţiei; este rezultatul incompetenţei şi corupţiei unei minorităţi care se zbate să monopolizeze privilegiile şi puterea.

O voinţă fermă şi responsabilă de a realiza reforma economică şi de a instaura democraţia şi legalitatea ar fi dus la rezultate bune pentru întreaga naţiune. Ele nu s-au realizat pentru că forţele politice care au fost mandatate de cetăţeni să conducă ţara au sacrificat interesul naţiunii propriului lor interes. Ei prosperă, România se prăbuşeşte în criză şi haos.

Unitate pentru înnoirea ţării

Voinţa fermă şi sinceră de înnoire a ţării este singura capabilă să ne unească pentru a reclădi acea Românie a bunei cuviinţe, a bunăstării şi a păcii pe care le dorim. Înaintaşii s-au unit în numele idealului naţional al reîntregirii. Azi, reîntregirea unităţii de cuget şi de încredere în viitor depinde de noi.

CDR cheamă întreaga naţiune, pe românii de pretutindeni la un nou pact al unităţii şi reîntregirii naţionale, în numele reformării democratice şi al reconstrucţiei economice şi civice. Să facem astfel încât aceste idei-forţă să fie deasupra oricăror interese fragmentate, să fie expresia interesului naţional prioritar.

Chemăm alături de noi pe toţi cei ce cred în România, în viitorul ei democratic, în forţa ţării de a învinge răul, mizeria şi descurajarea. Să ne unim cu toţii pentru reformă şi democraţie; să fim alături toţi cei ce dorim cu adevărat renaşterea României. Aşa vom fi la înălţimea nobilului exemplu al înaintaşilor noştri cărora sărbătoarea noastră de azi le aduce omagiul său de pioasă recunoaştere. Să ne unim în credinţa noastră şi în fapta noastră, pentru viitorul României!