Declaraţia preşedintelui CDR privind încălcarea normelor de drept internaţional

în Transnistria, Bucureşti, 19 octombrie 1993 

 

CDR cere intervenţia Naţiunilor Unite

Convenţia Democratică din România îşi reînnoieşte protestul împotriva revoltătoarelor abuzuri şi încălcări ale dreptului internaţional comise de separatiştii nistreni din Republica Moldova.

Arestaţi în mod ilegal în urmă cu aproape un an, la 2 iunie 1992, Ilie Ilaşcu, preşedintele filialei Frontului Popular Creştin Democrat şi ceilalţi deţinuţi politici de la Tiraspol sunt acum supuşi unei judecăţi la fel de ilegale, din partea unor instanţe neconstituţionale, constituite prin forţă armată. Imaginile incredibile ale acestor deţinuţi închişi în cuşti cu gratii, aduşi într-o sală de judecată improvizată, au fost difuzate în toată lumea zguduind opinia publică internaţională.

Sfidarea celor mai elementare principii de justiţie şi drepturi ale omului, privarea ilegală de libertate, tratamentul inuman şi degradant la care sunt supuşi aceşti deţinuţi politici, învinuiţi de „subminarea puterii de stat nistrene”, demonstrează fără echivoc intenţia de a nesocoti în continuare ordinea de drept internă a Republicii Moldova şi normele de drept internaţional.

Tragicele evenimente din această ţară, miile de victime – morţi, răniţi, expulzaţi şi prigoniţi, urmate de autodeclararea unei aşa-zise republici nistrene, nerecunoscută de autorităţile legitime ale Moldovei şi ale celorlalte state membre ale ONU, avertizează asupra pericolului unui dezastru similar celui provocat prin forţă armată de promotorii separatismului în Bosnia-Herţegovina.

Naţiunile Unite nu pot îngădui ca cetăţenii unui stat membru al ONU, cu drepturi deplin recunoscute, să fie condamnaţi în propria lor ţară pentru „vina” de a-i fi apărat suveranitatea şi integritatea teritorială, de către un tribunal excepţional, creat de minoritatea rusofonă înconjurată de prezenţa trupelor unui stat străin, cu care Moldova nu mai are nici armate, nici frontiere comune.

Solicităm Naţiunilor Unite să susţină desemnarea urgentă a unor raportori speciali, discutarea neîntârziată a raportului acestora în Consiliul de Securitate şi stabilirea de măsuri eficiente pentru eliberarea imediată a deţinuţilor politici de la Tiraspol, desfiinţarea tribunalelor şi a celorlalte organe neconstituţionale, stoparea categorică a acţiunilor de dezmembrare prin forţă a unui stat căruia ele însele i-au recunoscut şi garantat integritatea.