Declaraţie, în calitate de Preşedinte al Convenţiei Democratice, privind criza politică din Federaţia Rusă, Bucureşti, 22 septembrie 1993 

 

Solidarizarea forţelor democratice din România

Convenţia Democratică din România urmăreşte cu deosebită atenţie şi cu firească îngrijorare evoluţia situaţiei din Federaţia Rusă şi implicaţiile ei. În condiţiile conflictului deschis între reformiştii conduşi de Preşedintele Elţîn şi forţele conservatoare comuniste, CDR consideră necesar să declare următoarele:

Având în vedere situaţia geopolitică a României, CDR este direct interesată în triumful democraţiei în Rusia. CDR consideră că doar pe calea unor alegeri libere şi corecte, aşa cum a propus Preşedintele Elţîn, se poate ajunge la consolidarea instituţiilor statului de drept şi se poate spera la stabilitatea Federaţiei Ruse într-o formulă care să favorizeze progresul general al Europei şi al lumii.

CDR subliniază că agravarea confruntărilor din Rusia reprezintă o dovadă în plus a faptului că, în etapa actuală, conflictul cel mai primejdios şi cel mai semnificativ pentru viitorul civilizaţiei se desfăşoară între partizanii reformelor economice şi politice democratice şi susţinătorii vechilor structuri comuniste. Nici una din ţările foste comuniste nu poate neglija ameninţarea pe care o reprezintă grupurile de interese care încearcă prin orice mijloace să menţină privilegii nemeritate decurgând din structurile de tradiţie comunistă.

CDR a cerut cu insistenţă şi pe toate căile integrarea României în organismele de cooperare şi securitate europene. Faptul că, într-o situaţie tensionată ca cea actuală, această integrare este încă întârziată dovedeşte cât de periculoasă este izolarea în care forţe politice prea puţin responsabile de soarta ţării au menţinut-o prin tărăgănarea reformelor democratice care ne-ar fi consolidat poziţia şi ne-ar fi permis să privim în mai multă siguranţă evoluţiile din Est.

CDR cere Guvernului României ca, până la clarificarea deplină a situaţiei din Rusia, să nu angajeze România în acorduri cu această ţară, care ar risca să o implice, direct sau indirect, în situaţii conflictuale potrivnice intereselor naţionale.

CDR consideră că este necesar ca forţele politice care doresc sincer reforma şi democraţia în România să se solidarizeze – neîntârziat şi ferm – acum, când interesele majore ale ţării pot fi puse în pericol şi când evoluţia politică şi militară din Est ar putea încuraja forţele restauraţiei din toate ţările foste comuniste.

Chemăm toate partidele şi formaţiunile politice angajate pe drumul democraţiei, pe toţi oamenii de bună credinţă din ţară să-şi unească forţele pentru a împiedica stagnarea şi pentru a impune cu fermitate paşii necesari în desăvârşirea prefacerilor democratice care să asigure României stabilitate şi forţă.