Ţestoasa în era cunoaşterii.

Alocuţiune la Masa rotundă cu tema Inovaţie şi cercetare, Iaşi , 27 martie 2006

 

 

În drumul de la Cluj la Iaşi am oprit la supermarketul Carrefour din Braşov. Pe crolul televizoarelor cu reclame de lângă casele de marcat rula o ştire de ultimă oră: ”cea mai bătrână fiinţă de pe pământ o broască ţestoasă din Galapagos a murit în vârstă de 250 ani”. În geologie, meseria mea, 250 de ani cu greu pot fi reprezentaţi pe scara timpului, dar pentru fiinţele umane o astfel de durată reprezintă ceva – ce anume?

Cred că un răspuns corect ar fi: schimbările unor stări încremenite într-un proiect depăşit. Când ţestoasa din Galapagos se năştea, Franţa trăia sub monarhia absolută a lui Ludovic al 15 lea “le Bien-aimé”, iar la Iaşi domnea ca principe al Moldovei Constantin Racoviţă. În ambele situaţii interesul pentru ţestoasele din Galapagos era nul. Când ţestoasa din Galapagos şi-a sfârşit viaţa societatea informaţională şi-a făcut simţită prezenţa prin transmiterea ştirii în timp real pe tot globul iar tehnologia de vârf şi cercetarea ştiinţifică, care ne-au putut împreună spune şi luna în care s-a născut, ne-au amintit că suntem deja în era cunoaşterii. Într-un anunţ transmis prin internet participanţilor la masa rotundă, dl prof François Peccoud ne-a cerut să înlocuim în intervenţiile noastre divagaţiile teoretice cu experienţele personale. Pentru că modificările tind să devină tot mai rapide povestea schimbărilor din viaţa unui om poate deveni utilă tinerei generaţii tentată să creadă că multe din trăsăturile societăţii contemporane sunt de când lumea. Cu o condiţie: să acceptăm că nu ceea ce am trăit fiecare e interesant, ci ceea ce am invăţat din ceea ce am trăit este.

M-am născut în anul în care a izbucnit cel de-al doilea război mondial. Am trăit sub o dictatură regală, sub o dictatură militară de extremă dreapta, sub o dictatură comunistă cu ocupaţie sovietică, sub o dictatură naţional comunistă, am participat la o revoltă populară anticomunistă şi sper să-mi trăiesc restul vieţii într-o Românie integrată în Uniunea Europeană. Am intrat la 17 ani neîmpliniţi în Universitate unde mă aflu şi acum şi cu excepţia a 4 ani nu am mai plecat de acolo, petrecându-mi viaţa ca cercetător şi profesor. Dacă de războaie, fenomene politice şi sociale se ocupă câteva milioane de istorici, schimbările din cercetare şi inovare se bucură de o atenţie sporadică. La 6 luni am scăpat printr-un miracol de scarlatină. Doar în 1945, când aveam 6 ani, Fleming a primit premiul Nobel, iar penicilina începea să se producă pe scară industrială.

Când aveam 1 an, General Electric a lansat frigiderul cu compartiment de îngheţare care va produce o revoluţie alimentară. Când aveam 7 ani, CBS făcea prima transmisiune color în SUA, dar abia la 17 ani am văzut primul televizor alb-negru.

Aveam 11 ani când Marion Donovan a inventat scutecul pampers, dar de-abia nepoţii mei l-au folosit. Aveam 30 de ani când primii oameni debarcau pe lună şi 59 când am primit de la NASA un steguleţ al României purtat în spaţiu. Aveam 35 de ani când s-au produs primele computere pentru consumatorii mari, 42 când apărea PC-ul şi 51 când l-am utilizat pentru prima dată. Aveam 41 de ani când Motorola fabrica primul telefon mobil şi 55 când am avut unul personal.

Veţi observa că în toate cazurile m-am referit la utilizarea pe scară largă, pentru că numai aceasta produce schimbări importante în societatea umană şi, de asemenea, aţi putut observa decalajul de timp în care noutăţile tehnice ajung în diferite locuri ale lumii.

În acest sens vorbim de societatea informaţiei şi de societatea cunoaşterii. Plecând din antichitate, societăţile egipteană, greacă, indiană, chineză, apoi arabă şi incaşă au fost fiecare la rândul ei Societea Cunoaşterii ? Nu, pentru că atunci când vorbim de societe a cunoaşterii, ne referim la lărgirea spaţiului public al cunoaşterii, în special datorită internetului. Aceasta nu înseamnă însă dispariţia fracturilor cognitive, ci doar şanse noi pentru actori noi.

La  intersecţia sectoarelor ştiinţific, economic şi politic sunt  sistemele de cercetare şi de inovare care favorizează o dezvoltare durabilă şi puternică, de care să beneficieze toţi, atât cei din Nord cât şi cei din Sud. Acestea sunt condiţiile în care ştiinţa şi tehnologia pot contribui la construirea unei societăţi a cunoaşterii, care să se bazeze pe includerea şi participarea unui public numeros.

Pentru o bună utilizare a resurselor este necesară o distincţie între cercetare şi domeniile de rutină adesea confundate cu cercetarea: proiectarea, documentarea etc. Apoi este imperioasă o operaţie de evaluare strictă a fiecărui domeniu, în funcţie de de cel puţin trei criterii: gradul de modernitate, competitivitate şi excelenţă a fiecărei componente, de şansele de succes şi de recunoaştere naţională şi internaţională, gradul de importanţă al domeniului pentru dezvoltarea ulterioară a disciplinei. Și, în fine, costurile şi mijloacele necesare. Abia la capătul acestei evaluări devine posibilă elaborarea unei politici de dezvoltare susţinută a cercetării. Este greu de conceput că România va putea dezvolta la parametrii competiţiei reale toate direcţiile de cercetare, fără selecţie, tot aşa cum este de neconceput ca o birocraţie ministerială şi contabilă să mai decidă asupra priorităţilor. Comunitatea academică este singura în măsură să răspundă acestor întrebări şi să stabilească direcţiile şi gradele de susţinere a diferitelor direcţii şi programe. Fără îndoială, aceste decizii trebuie să respecte criterii obiective extrem de riguroase, să aibă în vedere tradiţia şi perspectivele fiecărui domeniu. O cooperare strânsă în cadrul  Agenţiei Universitare a Francofoniei poate conduce la o mai bună evaluare şi stabilire a priorităţilor în raport cu domeniile de vârf şi de perspectivă la nivel  mondial, şi asigurarea unei perspective mai detaliate decât a fiecărei universităţi în parte asupra gradului de competitivitate.

Nu cred să mă înşel atunci când afirm că problema formării şi dezvoltării resurselor umane este o problemă esenţială pentru umanitate, deoarece nu există nici o tehnologie care să asigure dezvoltarea femeilor şi bărbaţilor care o folosesc. Este vorba de a convinge factorii politici de un fapt evident, dar adesea neglijat: costurile sociale ale lipsei de educaţie sunt infinit mai mari decât cele ale unei educaţii de calitate. Reuniunea de astăzi reprezintă ea însăşi un semn al mondializării problemelor de educaţie care rămân, în mod indubitabil, mijlocul cel mai puternic de acţiune pe teritoriul formării resurselor umane. Pornind de la acest demers, consider că se pot face două observaţii esenţiale: faptul că, pe de o parte, nu ar trebui ca transferul ştiinţific şi tehnologic să aibă loc în absenţa unui transfer al abilităţilor necesare utilizării tehnologiilor, dar şi a unui sistem de valori care presupune utilizarea lor corespunzătoare.  Pe de altă parte, diferenţele de dotare şi tehnologie nu sunt coextensive decalajelor de dotare umană.

Situaţia ţărilor din Estul Europei în general şi cea a României în special demonstrează punctul meu de vedere:  în ciuda întârzierii locale prin care a trecut România în ultima jumătate de secol,  ea şi-a conservat totuşi reţelele de formare care au permis supravieţuirea unui potenţial intelectual şi cultural fără legătură cu resursele materiale grav atinse de o politică aberantă, fapt care oferă şansa unei dezvoltări rapide către standardele Uniunii Europene.