Emil Constantinescu: 

Euripide cu Coca-Cola : un coktail pentru globalizare. Alocuţiune la masa rotundă «Noua ordine culturală mondială», Bucureşti, 21 martie 2006

 

 

Suntem convocaţi să răspundem la întrebarea: Se poate organiza «diversitatea culturală» într-o ordine culturală mondială care prezintă riscul de marginalizare a unor culturi naţionale? Aş adăuga : cum ? şi de către cine ?

Francofonia, care a devenit după întâlnirea la nivel înalt de la Maurice din 1993, principalul motor al refuzului de a considera bunurile culturale ca simplă marfă şi a luat poziţie în mod repetat şi hotărât, în toate întâlnirile internaţionale, asupra conservării diversităţii culturale în lume este un for potrivit pentru o astfel de dezbatere.  Dar cu condiţia ca să asigurăm o dezbatere deschisă care să ia în discuţie toate problemele, evitând limbajul de lemn al regimurilor autoritare, dar şi noua sa variantă din democraţiile consolidate - « political corectness ». Și apoi  să definim mai nunaţat fenomenul căruia ne opunem, deoarece mondializarea a fost tratată în alb şi negru prea des de partizani sau adversari, de presupuşi câştigători sau perdanţi. 

Dacă vorbim de o « ordine culturală mondială », deci de un sistem impus sau acceptat, mi se pare necesară distincţia între sistemul internaţional şi sistemul global.  Actorii sistemului internaţional, lansat prima dată prin Pacea de la Westfalia,  sunt statele.  Organizaţiile internaţionale apărute după al II-lea Război Mondia ONU, UNESCO au ca actori tot statele suverane. Sistemul global sau mondializarea au adus pentru prima dată pe scenă noi actori, în afara statelor : companiile private transnaţionale, sistemul bancar, sistemul universitar autonom (vezi Convenţia de la Bolognia), mass media transnaţională. Dacă acceptăm că la originea globalizării se află plobleme globale, care cer răspunsuri globale aceste forme noi de organizare transnaţionale au fost capabile să dea răspunsuri mai rapide şi de ce nu uneori mai eficiente decât statele. În acest context, apreciez în mod deosebit forumul Etats Généraux de la Francophonie. Francofonia, prin întâlnirea la nivel înalt care va avea loc în România în această toamnă, reprezintă ea însăşi o organizaţie internaţională, ale cărei subiecte sunt statele. Într-un moment în care se vorbeşte de multe ori demagogic de democratizarea organizaţiilor internaţionale Etats Généraux de la Francophonie pot reprezenta la nivelul organizaţiei ceea ce în cadrul unui stat este societatea civilă faţă de guvern.

Ne aflăm astăzi în faţa unei provocări : dimensiunea culturală şi intelectuală a fenomenului, pe care ne-am obişnuit să-l numim «globalizare» sau «mondializare».

Vă mărturisesc că această temă a globalizării mi-a marcat întreaga biografie de cercetător. Mi-am început activitatea ştiinţifică în momentul când domeniul ales de mine – geologia, suferea importul teoriei tectonicii globale: o teorie care restructura din temelii teritoriul, până atunci divizat, al  ştiinţelor pământului, pe care şi-l disputau în mod tradiţional pe de o parte specialişti în sedimente, pe de altă parte  - cei în magmă, în timp ce alţii studiau separat geneza munţilor.  Începând din anii 60, teoria tectonicii globale făcea să dispară diviziunile artificiale din câmpul cunoaşterii geologice şi le înlocuia cu o viziune integrată, unde fiecare fenomen genera un altul şi toate erau legate între ele.

Lecţia pe are am învăţat-o din această experienţă proprie este că globalizarea  exista ca fenomen la scară planetară, dar a fost nevoie de o teorie nouă ca să fie recunoscută ca atare. Numai pornind de la o viziune globală ne putem îndrepta spre o identificare a problemelor globale; şi numai această identificare susţinută de o teorie a ansamblului deschide calea spre soluţii corespunzătoare problemelor globale cu care se confruntă întreaga umanitate.

Pornind de la această experienţă, consider că se poate afirma astăzi că opoziţia, adică contradicţia ireductibilă, pe care o invocăm atât de des, între globalizare pe de o parte şi cultură pe de alta – aceasta din urmă fiind definită ca identitatea specifică şi indivizibilă a fiecărui popor, a fiecărei limbi, a fiecărei regiuni, este o opoziţie falsă. Desigur, dacă vrem să spunem că globalizarea în domeniul cultural şi intelectual reprezintă numai reducerea la cel mai mic numitor comun al culturii de consum, acastă opoziţie poate semăna cu o primă  abordare pertinentă. De fapt, este vorba despre opoziţia între cultura de cosum şi cultura pe care, prin contrast, aş numi-o de îmbogăţire – cultura ale cărei valori sunt durabile şi care, departe de a se epuiza în momentul producerii lor, traversează timpul şi spaţiul, şi intră în patrimoniul comun  pe care l-a creat umanitatea de milenii. Această contradicţie, pe care noi o trăim în fiecare zi, fiecare în propriul său mediu local, regional sau naţional, este extrapolată în mod greşit, şi la scară planetară.

În domeniul cultural, există deja o viziune globală. Nu voi da decât două exemple, foarte depărtate unul de celălalt.  Pe de o parte, să luăm cazul matematicii.  Comunitatea ştiinţifică a matematicienilor lucrează din ce în ce mai mult, de la apariţia Internetului, într-un mod pe care l-am putea numi global: colegii mei matematicieni îmi povestesc că se întâmplă des ca un savant să difuzeze prin Internet o problemă la care s-a chinuit să găsească o rezolvare, solicitând prin spaţiul virtual să i se sugereze o ieşire din impas. Cel mai adesea, a doua zi el poate primi răspunsuri de la un coleg care ar putea fi indian, francez, corean sau canadian. Al doilea exemplu pe care îl voi da nu depinde în mod direct de progresul tehnic, ci mai degrabă de o viziune: în lunile care au urmat revoluţiei române din 1989, marele regizor de origine română Andrei Serban, revenit în patrie, monta pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti o tragedie greacă care răspundea evenimentelor tragice ce marcaseră destinul ţarii mele. Acest spectacol  avea ca punct de plecare textele scrise de Euripide la Athena cu peste 2.000 în urmă, dar şi punerea în scenă a tragediilor greceşti din Persepolis, fostului capitală a imperiului persan, de către englezul Peter Brook. În spectacolul lui Serban, versurile lui Euripide erau întretăiate de cantilene în dialect aztec, pe ritmuri de tobe africane şi acompaniate de dansuri stilizate în tradiţia spectacolelor japoneze ale teatrului Nô. Spectacolul a fost o demonstraţie excepţională prin forţa sa şi prin calitatea caracterului universal al tragediei, dar şi perenitatea teatrului tragic, care a fost inventat de vechii poeţi greci în zorii civilizaţiei europene.

Prin urmare globalizarea nu este un adevărat inamic al culturii, ci chiar din contră – cu condiţia de a elabora o viziune, de a identifica mizele şi mijloacele. Întotdeauna va exista o piaţă culturală de consum, iar mijloacele audio-vizuale moderne nu fac altceva decât să-i lărgească şi să-i dezvolte viitorul. În acest nou context, părerea mea este că adevăratul subiect este cultura globală de îmbogăţire şi interesul generaţiilor succesive de tineri pentru valorile culturale durabile. În acest scop, Organizaţia Internaţională a Francofoniei este un instrument, prin cele două componente ale sale – Etats Généraux de la Francophonie, care deschid dezbaterea, în ansamblul societaţilor având în comun limba franceză şi Organizaţia, ca instanţă de decizie şi de cooperare la nivelul  întrunirilor la vârf, care reformulează concluziile dezbaterilor noastre la nivelul proiectelor politice, făcându-le să trăiască. Urmează să oferim decidenţilor organizaţiei noastre viziunea, conceptele şi proiectele, unei culturi francophone care să reprezinte un model de diversitate care să se impună prin valoare şi prin coerciţie.