Calea spre viitor, calea spre Europa, calea spre victorie

Congresul de unificare a Acţiunii Populare şi Partidului Popular Creştin a aprobat Programul Politic şi Statutul Partidului.

În baza prevederilor acestor documente, candidez la funcţia de Preşedinte al Acţiunii Populare. Potrivit Statutului, în numele meu şi al echipei care va alcătui Biroul executiv, vă prezint Moţiunea cuprinzând obiectivele politice pe care ne angajăm să le îndeplinim în mandatul pe care îl vom primi din partea congresului.

*

Falia care desparte azi partidele politice de societate este mai gravă decât oricând de la revoluţia din 1989 şi până azi. Referendumul recent desfăşurat pentru aprobarea modificărilor aduse constituţiei a dovedit cu prisosinţă că o mare parte a cetăţenilor României îşi manifestă dezaprobarea faţă de actuala guvernare – şi în genere faţă de modul în care are loc procesul politic - absentând de la vot. Democraţia, cucerită cu atâtea sacrificii, este în pericol din cel puţin trei direcţii convergente:1.  tendinţa partidului de guvernământ de a institui un monopol de lungă durată al puterii în beneficiul unei oligarhii abuzive; 2. incapacitatea partidelor democratice de opoziţie de a comunica cu societatea şi, 3. aparenta desistare a societăţii, minată de frică şi de o sărăcie generalizată, acumulând, resentimente care generează un primejdios suport politic pentru aventurieri, demagogi şi extremişti.

Trebuie să acţionăm împotriva celor trei componente ale crizei politice actuale. Trebuie să punem capăt monopolului politic al PSD prin denunţarea permanentă a acţiunilor ostile intereselor majore ale majorităţii cetăţenilor României, unei adevărate economii de piaţă, libertăţii şi democraţiei. Trebuie să recâştigăm suportul popular pentru o alternativă politică viabilă la proiectul oligarhic al PSD, trebuie să propunem soluţii concrete problemelor concrete cu care se confruntă cetăţenii, trebuie să ne angajăm într-un dialog direct cu aceştia, să identificăm cu precizie nemulţumirile şi dezideratele lor, pentru a-i convinge că putem reprezenta adevărata lor voce în viaţa publică şi politică. Ceea ce propunem noi reprezintă un nou proiect politic, o mare mişcare populară care să-l readucă pe cetăţean în centrul vieţii politice, acolo unde îi este locul firesc şi necesar .

Pentru izbânda acestui nou proiect, unitatea forţelor politice de centru-dreapta este indispensabilă. Obiectivul nostru de unificare a tuturor forţelor politice care susţin orientarea de centru-dreapta, populară, creştin-democrată şi conservatoare, dobândeşte azi, prin unirea dintre Acţiunea Populară şi Partidul Popular Creştin, o forţă sporită. Precedată de unificarea cu cea mai mare parte a UFD, cu Uniunea Democrat Creştină şi cu un important grup de liberali consecvenţi principiilor noastre comune, unificarea partidelor noastre reprezintă un important pas înainte pe calea constituirii unei ample mişcări politice, capabile să reprezinte o alternativă reală de centru-dreapta faţă de actuala putere.

Nu intenţionăm ca această direcţie de acţiune să se reducă, ca în practica celorlalte partide, la un proces de negociere la vârf a unor poziţii de putere. Experienţa unificării dintre AP şi PPC, pornită de la bază şi încheiată azi prin prezentul congres, a arătat cu prisosinţă că aceasta este singura cale pentru a asigura premisele unei acţiuni comune şi solidare. Prioritară rămâne, în viziunea noastră, şi pentru viitor, o unificare în profunzime, organizarea la toate nivelele de acţiuni comune, identificarea şi punerea în operă a celor mai eficiente forme de colaborare, dezvoltarea unei solidarităţi reale şi durabile. Vom continua acest proces, găsind noi forme de acţiune comună în judeţe şi în departamentele noastre, dar în acelaşi timp vom realiza şi alte fuziuni la nivel central sau local, fiind deschişi tuturor partidelor şi curentelor din zona noastră politică - populare, creştin-democrate, ecologiste, conservatoare sau liberale de diferite nuanţe. Acolo unde fuziunile sunt dificile sau premature, vom găsi alte forme de colaborare care să pregătească viitoare unificări sau alianţe politice.

Obiectivul nostru imediat este acela de a susţine şi de a accelera dinamica pe care am reuşit să o imprimăm Acţiunii Populare încă din aceste luni de debut, de a creşte notorietatea partidului şi încrederea cetăţenilor în capacitatea noastră de a le reprezenta interesele şi aspiraţiile. Ne angajăm să acordăm toată susţinerea procesului de structurare teritorială al Acţiunii Populare, păstrând caracterul de mişcare deschisă şi dinamică. Cu sprijinul Dvs. şi al organizaţiilor noastre din toată ţara, echipa care vă solicită acum votul de încredere va găsi căi şi mjloace de a depăşi blocajul mediatic cu care se confruntă toate forţele opoziţiei democratice şi de a spori popularitatea mişcării pe care am iniţiat-o împreună. Vom continua împreună programele deja demarate, de monitorizare a activităţii consiliilor locale şi judeţene, de consultare directă a cetăţenilor în legătură cu obiectivele şi dezideratele lor, şi vom susţine cu energie oricare alt proiect menit să intensifice şi să dea substanţă dialogului permanent între mişcarea noastră şi cei ale căror interese şi năzuinţe ne propunem să le exprimăm.

În conformitate cu normele pe care le-am adoptat prin vot la cele două congrese, vom continua să pregătim participarea cu succes a Acţiunii Populare la alegerile din 2004. Respectând opţiunile membrilor noştri din organizaţiile teritoriale, stabilind de comun acord un set de criterii de competenţă politică şi managerială, dar şi de onorabilitate şi corectitudine, ne vom concentra atenţia în transformarea competiţiei interne pentru desemnarea candidaţilor Acţiunii Populare în alegerile la toate nivelele într-o probă de democraţie internă, de solidaritate colegială şi de discernământ critic, astfel încât candidaţii Acţiunii Populare la toate nivelele să ne reprezinte convingător în faţa societăţii şi să poată mobiliza energii noi în jurul proiectelor noastre.

În legătură cu politica de alianţe electorale, echipa pe care o reprezint vă propune o colaborare activă pentru a identifica la nivelul fiecărui judeţ partenerii posibili şi utili pentru realizarea proiectelor noastre, astfel încât să putem şti cât de curând cine ne vor fi parteneri la nivel local; la nivel naţional, este limpede încă de pe acum că, indiferent de acorduri punctuale care sunt totdeauna posibile, imperativul afirmării Acţiunii Populare ca o forţă politică de necontestat ne impune o linie de conduită independentă. Putem totuşi preciza de pe acum că nu vom încheia nici un acord şi nu vom accepta nici o acţiune comună cu vreun partid extremist. Recuzăm din principiu orice formă de apropiere sau de colaborare cu Partidul România Mare, a cărui acţiune politică nu încetează să aducă grave prejudicii democraţiei din România. Nu acceptăm să legitimăm nici o formaţiune politică de sorginte fascistă sau comunistă, şi declarăm explicit că nu vom accepta sub nici o formă vreo colaborare cu partide care întreţin nostalgia dictaturilor şi neîncrederea în instituţiile şi valorile democraţiei. Pe de altă parte, nu vom colabora nici cu Partidul Social Democrat aflat acum la putere. Câtă vreme PSD este expresia politică a unei oligarhii cu rădăcini adânci în trecutul de dictatură, lipsită de un respect real pentru valorile de libertate şi democraţie, ostilă regulilor de corectitudine şi de competiţie reală în economie şi în societate, nu putem accepta colaborarea cu PSD.

În următorii trei ani se va decide dacă România se va integra efectiv în structurile de apărare şi de securitate euro-atlantice şi dacă va putea deveni un membru cu drepturi şi îndatoriri depline al Uniunii Europene - sau dacă, dimpotrivă, va fi izolată în zona marginală, de înapoiere cronică şi de etern aspirant fără şanse de dezvoltare durabilă pe termen scurt şi mediu, în care guvernarea Iliescu-Năstase face tot ce poate ca să o menţină.

Una din condiţiile esenţiale pentru a putea răspunde cu un optimism raţional şi lucid acestei întrebări încărcate de consecinţe pentru viitorul nostru comun este construcţia unei forţe politice capabile să unească, să includă şi să mobilizeze forţele vii fără de care aceste proiecte nu pot fi realizate; să îndrăznească, să imagineze şi să înfăptuiască un program politic de modernizare şi de dezvoltare durabilă a României. Acţiunea Populară s-a constituit pentru a răspunde acestor imperative şi are o sumă de argumente care îi permit să privească cu curaj înainte.

Suntem un partid nou, fără povara vreunei moşteniri din trecutul mai apropiat sau mai depărtat. Suntem o forţă politică dinamică, care reuneşte un număr în creştere continuă de competenţe şi de adeziuni din partea unor personalităţi care nu au mai militat până acum în vreun partid politic, dar care, confruntate cu actuala criză politică, au înţeles că nu pot conlucra spre binele comun decât angajându-se direct în acţiune şi în competiţia democratică pentru câştigarea puterii. Alături de acestea se află şi o parte a celor care au participat la construcţia opoziţiei democratice începând din 1990, la victoria în alegeri şi la guvernarea care s-a instaurat în 1996 ca urmare a primei alternanţe la putere după reinstaurarea sistemului de alegeri libere în România. Ei au adus în  Acţiunea Populară experienţa câştigării alegerilor şi pe cea a unei administraţii care a produs o cotitură decisivă în evoluţia politică a României post-decembriste, o Românie pe care noi am smuls-o din zona gri de incertitudine şi criză, şi pe care tot noi am dus-o până în pragul Alianţei Nord-Atlantice şi al Uniunii Europene.

Ceea ce propunem azi împreună României reprezintă un nou proiect politic. România are nevoie de un proiect vizionar care să exprime curajul, inteligenţa şi forţa de a arde etapele şi de a înscrie ţara noastră în marele flux de construcţie a Europei unite şi a lumii globale pe cale de a se construi. Constituită în jurul acestei viziuni ca o mişcare politică, Acţiunea Populară propune un dialog deschis cu cetăţenii, pentru cristalizarea unui program de dezvoltare durabilă pe termen scurt şi mediu care să deschidă României această nouă perspectivă. Avem forţa şi voinţa de iniţia o dezbatere naţională care să identifice strategiile de modernizare economică şi instituţională pe care Acţiunea Populară să le asume ca obiective politice, pentru un program care să asigure adevărata modernizare a României. 

Un proiect de atare amploare presupune susţinerea unei majorităţi importante a întregii societăţi. Printr-o mobilizare concertată, solidară şi deschisă noului şi competenţelor reale din întreaga societate românească, am convingerea fermă că vom reuşi să ducem mai departe, proiectul unei Românii moderne, democratice şi europene care ne reuneşte azi în ACŢIUNE.