I

Discurs la întâlnirea cu membrii Camerei de Comerţ Americane din România, Bucureşti, 28 aprilie 1998 

 

Condiţii pentru un mediu favorabil investiţiilor

Întâlnirea cu membrii Camerei de Comerţ Americane din România îmi oferă ocazia binevenită de a prezenta câteva consideraţii asupra căilor de realizare, în România, a unui mediu favorabil pentru oamenii de afaceri din SUA. Atât studiile teoretice, cât şi experienţa arată că factorii care atrag investiţiile străine sunt identici cu cei care stimulează activitatea economică, în general, şi investiţiile autohtone, în particular.

Recent, am avut ocazia să consult un studiu prezentat într-o publicaţie a Camerei de Comerţ a Statelor Unite, un studiu comandat de Guvernul Canadian. Autorii identifică trei condiţii principale pentru crearea unui mediu favorabil investiţiilor străine: nivelul de educaţie al populaţiei, politici macroeconomice viabile şi asigurarea unui sistem legislativ intern echitabil şi eficace.

Spre deosebire de situaţia din trecut, chiar din trecutul apropiat, în cazul României aceste trei considerente nu mai reprezintă simple deziderate, ele regăsindu-se într-o realitate, perfectibilă cu siguranţă, dar care, din păcate, este prea puţin valorificată şi mediatizată pe plan extern.

Chiar dacă inflaţia în România este încă mare, comparativ cu alte ţări postcomuniste, punerea ei sub control dovedeşte o bună cunoaştere a politicilor macroeconomice. Stabilitatea financiară ne permite să ne concentrăm asupra problemei esenţiale – reforma în plan macroeconomic. Deşi s-au făcut progrese în această direcţie, rezultatele sunt încă insuficiente pentru a asigura o creştere economică sănătoasă şi durabilă. De aceea, am acţionat pentru constituirea unui Consiliu Economic pe lângă Preşedinţia României, în cadrul căruia se va pune accentul pe elaborarea unor politici macroeconomice coerente şi de substanţă. În cadrul acestui Consiliu, economişti reputaţi, aparţinând partidelor din arcul guvernamental ca şi partidelor din opoziţia parlamentară, dar mai ales cercurilor de specialişti din societatea civilă, au reuşit să creeze un mediu de colaborare eficientă cu reprezentanţii sectorului economic public şi privat. Aceasta asigură o premisă indispensabilă pentru un dialog necesar. Nu există cale mai mai bună pentru un progres rapid decât contactul direct cu cei care beneficiază de programele economice şi de modificările legislative promovate de autorităţi.

Întrebările pe care le-am pus permanent, în ultimii cinci ani, oamenilor de afaceri, investitorilor, în general: Ce anume nu merge în economia românească? Ce anume vă împiedică? Ce credeţi că trebuie făcut? vizează acel orizont de aşteptare al unor parteneri potenţiali şi cât mai devreme reali, pe care dorim să-l cunoaştem şi să-l luăm în considerare.

 

Experienţa americană

Dinamismul, eficienţa şi inventivitatea sunt calităţile recunoscute care îi caracterizează pe investitorii americani prezenţi în sectorul privat românesc.

Există şi mulţi români care lucrează pentru marile companii americane. Ei aduc în peisajul românesc ceva foarte important: propria lor experienţă, îmbogăţită prin contactul cu management-ul american şi eficienţa americană. Sunt eu însumi un beneficiar al acestei experienţe americane. Chiar dacă ea s-a născut prioritar în campusurile universitare, totuşi, timpul petrecut în Statele Unite ale Americii mi-a permis să cunosc direct realităţile americane. O experienţă americană, cât de scurtă, este benefică. Ea te pune în contact cu o manieră de gândire şi mai ales de acţiune, caracterizate prin voinţa de a fi eficient.

Avem şi un exemplu elocvent de participare directă a investitorilor americani la formularea unor politici de reformă şi de integrare în economia globală. Acest exemplu îl constituie activitatea Comisiei de Acţiune SUA – România. Semnificativ este faptul că s-au organizat grupuri de lucru mai ales în domeniile de interes prioritar pentru noi: competitivitatea în mediul de afaceri, sistemul bancar, agricultura, sistemul energetic şi telecomunicaţiile, domenii care prezintă în acelaşi timp un interes cert pentru investitorii americani.

Încet, încet, am învăţat să înţelegem ce doresc americanii care investesc în România. Este acum momentul să vorbim şi despre ceea ce poate oferi piaţa românească investitorilor americani, aşteptaţi în număr cât mai semnificativ.

Ce oferă piaţa românească

România se prezintă astăzi lumii ca o ţară care a pus pe primul plan, în cadrul relaţiilor internaţionale, securitatea şi cooperarea. Este o realitate faptul că România a fost promotorul şi principalul artizan al cooperării regionale, în această parte a Europei, bunele sale relaţii cu toţi vecinii şi îndeosebi tratatele încheiate cu Ungaria şi Ucraina bucurându-se de  apreciere unanimă pe plan internaţional. Acest lucru este important, pentru că, aşa cum îmi mărturisea preşedintele unei mari companii transnaţionale, o companie mare este ca o pasăre uriaşă care, înainte de a se stabili într-un loc, încearcă terenul, iar dacă terenul nu este stabil, zboară în altă parte. România este un teren stabil, unde se poate construi un cuib, chiar dacă păsările zboară şi în zonele din jur.

Stabilitatea politică este, în acelaşi timp, dublată de o cooperare în domeniul comercial, care dezvoltă şi materializează vocaţia noastră de colaborare multilaterală. Acordul de liber schimb pe care îl pregătim împreună cu Turcia şi Bulgaria, care se alătură participării României la Acordul Central European de Liber Schimb – CEFTA –  sunt numai două exemple, în acest sens.

Intenţionăm să dezvoltăm asemenea acorduri şi prin trilaterala România–Moldova–Ucraina.

România se va afla astfel în centrul unei pieţe solide care prezintă toate caracteristicile unui emergent market. România va fi singura ţară care va avea în viitorul imediat acorduri de liber schimb şi spre Vest, şi spre Sud, şi spre Est. Mai ales că, trebuie să adaug, suntem stat-membru şi al acordului de Cooperare Economică în zona Mării Negre – CEMN. Ca atare, firmele americane care se plasează în România îşi asigură implicit accesul la o piaţă regională.

Trilateralele, pe care le-am iniţiat şi le-am propus omologilor mei din ţările amintite, reprezintă o construcţie la care lucrez cu mare grijă, pas cu pas, cu foarte multă atenţie, pentru că ea reprezintă în primul rând o verificare pentru noi. Ea permite verificarea solidităţii economiei româneşti într-un sistem concurenţial deschis. Suntem conştienţi că nu am avea ce căuta în Uniunea Europeană în acest moment, pentru că economia românească nu face faţă standardelor UE, ca de altfel nici o altă ţară fostă comunistă. Procesul de integrare europeană este îndelungat şi pentru Ungaria, Polonia, Cehia sau Slovenia. Orice asemănare cu integrarea în NATO este complet falsă.

Integrarea economică europeană se va desfăşura în timp şi necesită o sală de antrenament. În momentul de faţă, pentru noi, CEFTA este acest teren de antrenament sau o staţie-pilot, pentru că sistemul de competiţie este identic cu cel al UE şi permite unor economii în tranziţie să se antreneze pentru a atinge performanţele necesare.

 

Parteneriatul strategic cu SUA

În acest lung proces de integrare în structurile europene şi nord-atlantice, politica românească pune un accent deosebit pe Parteneriatul strategic dintre România şi SUA. Acest parteneriat,  lansat cu ocazia vizitei Preşedintelui Clinton la Bucureşti în iulie 1997, nu este deloc o acţiune protocolară. Este un complex de acţiuni importante pentru România. Personal urmăresc şi mă simt deplin angajat în acest proces care are componente în toate domeniile esenţiale ale relaţiilor dintre cele două state-părţi. Fireşte, prima şi cea mai importantă componentă este cea diplomatică, prin posibilităţile de contact şi de consultare permanentă, în mod direct şi în termeni clari, în care SUA ştiu că se pot baza pe România în orice situaţie care s-ar ivi în această regiune.

România este un partener onest, sincer şi serios al Statelor Unite şi contează pe reciprocitatea caracteristică unui parteneriat adevărat. Acest lucru este fundamental pentru noi. În acelaşi timp, dorim să dezvoltăm şi componenta economică, şi componenta de cooperare militară, pe care o considerăm cea mai sigură cale de acces spre NATO. Abordăm, bineînţeles, şi toate celelalte componente ale relaţiilor culturale, universitare, care reuşesc să creeze un mediu de cunoaştere şi apropiere directă.

Vizita oficială pe care o voi face la Washington, în iunie, va permite conturarea unui prim bilanţ al cooperării în cadrul Parteneriatului nostru strategic cu SUA.

 

Creşterea schimburilor comerciale

Integrarea într-o economie globală se va realiza atunci când aşteptările noastre vor avea acoperire în planul performanţelor economiei româneşti, posibile în mare măsură doar prin investiţii străine.

Guvernul României, nou constituit, a demarat o reformă economică şi instituţională de amploare. De reuşita acestei reforme depind viitorul ţării noastre şi poziţia pe care aceasta o va ocupa pe plan internaţional la începutul noului mileniu. Marea privatizare a întreprinderilor, a regiilor autonome şi a băncilor româneşti a stârnit interesul mediilor de afaceri internaţionale, inclusiv a celor americane. Pentru a fi îndreptăţiţi să privim cu speranţă spre viitor, trebuie să demonstrăm că voinţa politică are acoperire în fapte, că există coerenţă şi eficacitate în domeniul economic, indispensabile în perspectiva unei evoluţii globale şi integratoare. Nu poţi aştepta nimic de la alţii, dacă nu eşti în stare să dovedeşti că eşti capabil să-ţi asiguri o dezvoltare eficientă în propria ta economie. Investiţiile nu se atrag prin discursuri, oricât de bune ar fi ele. Aştept momentul în care economia românească să fie atât de performantă încât, dacă sunt invitat la masă, să mă aşez şi să-i ascult pe alţii vorbind despre golf sau despre bridge, fără a mai fi obligat să vorbesc despre începuturile sau încercările noastre de reformă.

Deocamdată, însă, mai sunt încă multe de făcut, inclusiv în domeniul promovării schimburilor comerciale româno-americane. Sporirea semnificativă a investiţiilor directe de capital american pe piaţa românească este esenţială pentru obţinerea unei creşteri economice, pentru stimularea competivităţii produselor autohtone şi instaurarea unei concurenţe loiale.

Guvernul României şi eu, ca preşedinte, ne exprimăm fără rezerve disponibilitatea de a sprijini pe toate planurile dezvoltarea relaţiilor româno-americane. Nu este o frază, va fi o acţiune, pe care o garantez personal. Veţi găsi oricând în noi şi în mine un partener de dialog cu care să abordaţi deschis oricare dintre problemele şi obstacolele pe care le întâlniţi în activitatea dumneavoastră. Pentru că numai acţionând împreună putem găsi o rezolvare care să satisfacă interesul nostru comun.