Alocuţiune la reuniunea anuală a Forumului oamenilor de afaceri din cadrul Cooperării Economice a Mării Negre, Istanbul, 28 aprilie 1997 

 

Cooperare pentru stabilitate

Organizarea acestei reuniuni a Cooperării Economice a Mării Negre răspunde dorinţelor statelor de pe ţărmul Mării Negre de a da o nouă dimensiune dezvoltării fiecărei ţări în parte, cât şi relaţiilor dintre acestea. Dialogul început la Bucureşti, la precedenta reuniune a Forumului Oamenilor de Afaceri, a pus în evidenţă interesul considerabil acordat perspectivelor promiţătoare de colaborare pe care le oferă Cooperarea Economică a Mării Negre.

Cu secole în urmă, Aristotel spunea că locuitorii ţărilor cu ieşire la mare au un foarte dezvoltat simţ comercial. Mult mai târziu, un gânditor din secolul al XIX-lea, Mahan, susţinea că puterea unui stat depinde de ieşirea sa la mare şi de modul în care ştie să valorifice acest potenţial. Cu atât mai importantă este această putere când statele colaborează pentru a da stabilitate zonei în care convieţuiesc.

Să nu uităm nici valoarea de simbol a reuniunii noastre de astăzi. Pentru că tot în acest oraş, la 25 iunie 1992, cele 11 ţări din regiune au iniţiat Cooperarea Economică a Mării Negre. Se împlinesc cinci ani de când eforturile noastre au dus la dezvoltarea fără precedent a schimburilor comerciale şi avem toate motivele să privim cu încredere perspectiva ca ele să se multiplice în anii următori.

Cooperarea Economică a Mării Negre se impune, în acelaşi timp, ca un factor de promovare a relaţiilor de bună vecinătate, de consolidare a instituţiilor democratice din această parte a continentului, devenind un element important pentru stabilitatea europeană. Stabilitatea în zonă face posibilă construirea unei legături benefice între continentul european şi regiunile învecinate atât în plan economic, cât şi politic. Am în vedere  Zona Mării Caspice, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi partea de Sud-Est a Mediteranei. România apreciază în mod cu totul deosebit interesul şi spijinul pe care Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei, Comisia Economică a ONU le acordă cooperării dintre statele CEMN.

 

Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre

Pornind de la acest fundament, deja existent, reuniunea actuală are menirea să aprofundeze domeniile prioritare în care primele proiecte şi programe au început să capete dimensiuni concrete. Aceste domenii prioritare se numesc: energie, telecomunicaţii, agricultură şi agro-industrie, infrastructuri de transport, protecţia mediului şi ultimul, dar nu cel din urmă, turismul.

Suntem cu toţii conştienţi că succesul acţiunilor statelor participante şi dezvoltarea relaţiilor noastre de cooperare depind în bună măsură de implicarea capitalului privat, fie el din zonă, fie din afara ei. Este aşadar necesar ca fiecare stat membru să găsească mijloace adecvate pentru cointeresarea investitorilor unor obiective de interes comun.

În acelaşi timp, întâlnirea de aici, de la Istanbul, are loc cu numai câteva zile înainte de inaugurarea oficială a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre. Crearea acestui nou organism financiar internaţional are o dublă importanţă pentru viitorul cooperării în această zonă. În primul rând, ea va deţine cheia declanşării mecanismelor de evaluare a proiectelor care vor fi finanţate din resursele sale. În al doilea rând, prin însăşi existenţa sa, Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre este un factor de încurajare a participării oamenilor de afaceri din toată lumea la proiectele din această regiune.

 

Combaterea criminalităţii transfrontaliere

Guvernul României este angajat într-o amplă acţiune de înfăptuire a reformei, prin crearea unui cadru legislativ necesar dezvoltării cât mai rapide a sectorului economic privat şi atragerii investiţiilor străine. Reprezentanţii români la această conferinţă vor expune, la reuniunea consacrată României, perspectivele de dezvoltare ale ţării noastre şi oportunităţile pe care noua legislaţie românească le oferă investitorilor străini.

În acelaşi timp, conducerea statului român este preocupată de iniţierea şi desfăşurarea în ritm intens a unei vaste acţiuni de combatere a corupţiei, a traficului de influenţă, a crimei organizate, a spălării banilor murdari, a traficului de droguri şi arme, a terorismului. Ştim foarte bine că, fără reducerea şi contracararea acestor fenomene, nu poate fi vorba de condiţii favorabile pentru o dezvoltare economică sănătoasă şi nu poate fi vorba nici de o viaţă socială normală. Aceste adevărate flagele ale lumii contemporane se dezvoltă însă la scară mondială. Iată de ce atribui o deosebită însemnătate extinderii relaţiilor noastre de colaborare în cadrul Cooperării Economice a Mării Negre şi adresez un apel tuturor statelor care fac parte din această organizaţie, pentru a ne coordona eforturile în lupta împotriva crimei organizate transfrontaliere.

 

Noi proiecte regionale

Împreună cu celelalte ţări din zonă, România va participa la punerea în aplicare a proiectelor regionale, în special în domeniile infrastructurilor energetice, de comunicaţii şi transporturi, agriculturii, turismului, protecţiei mediului înconjurător. În domeniul transporturilor, România este deosebit de interesată de proiectele care privesc dezvoltarea infrastructurilor pe axa Europa Occidentală şi Centrală – Marea Neagră – Caucaz – Caspica – Asia Centrală.

România s-a dovedit a fi o prezenţă activă în procesul de elaborare a documentului juridic care are ca scop transformarea CEMN într-o organizaţie subregională de cooperare economică, în vederea creşterii eficacităţii activităţilor acesteia şi a stimulării raporturilor ei cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale.

Suntem interesaţi să participăm la procesul de constituire şi de stabilire a unei zone CEMN de comerţ liber, ca parte a arhitecturii europene de liber schimb. Se poate spune că am făcut deja un pas decisiv în această privinţă prin Acordul de comerţ liber dintre România şi Turcia. El va fi semnat mâine, 29 aprilie 1997.

Privind spre viitor, putem afirma, fără teama de a greşi, că nu poate fi concepută o lume a schimburilor comerciale între state marcate de prejudecăţile protecţionismului economic. Numai împreună putem contribui la prosperitatea şi dezvoltarea durabilă a statelor noastre. Numai împreună putem construi arhitectura stabilităţii lumii viitoare. Numai împreună putem reuşi să ne îndeplinim visele şi năzuinţele, pentru că numai împreună suntem puternici.