Declaraţia preşedintelui CDR privind tergiversarea măsurilor de sancţionare a corupţiei,

Bucureşti, 1 august 1996 

 

Infracţiuni grave, neanchetate

În ultima vreme au fost aduse la cunoştinţa opiniei publice româneşti şi străine fapte de o gravitate excepţională, care ne arată în ce măsură viaţa economică şi socială a ţării noastre se confruntă cu extinderea unor fenomene de corupţie la nivel înalt care creează mari prejudicii economice şi morale instituţiilor şi cetăţenilor.

Convenţia Democratică din România este pe deplin legitimată să denunţe toate aceste grave încălcări ale legii. CDR este formată din partide şi asociaţii civice care nu au participat la guvernare şi cu atât mai puţin la abuzurile acesteia. Ele nu au putut influenţa deciziile puterii şi nu au beneficiat de nici un fel de avantaje.

CDR consideră că este necesară combaterea corupţiei prin acţiuni concrete, care au lipsit cu desăvârşire în ultimii trei ani şi jumătate. Cerem ca împotriva persoanelor găsite vinovate să fie luate măsuri de sancţionare, cu respectarea tuturor procedurilor legale. Numai astfel se va reda oamenilor încrederea că legea este respectată şi instituţiile statului însărcinate să asigure aplicarea legilor funcţionează cu adevărat.

Până în prezent, Procuratura a blocat toate încercările de a  se stabili adevărul şi vinovăţia în evenimentele dramatice care au zguduit România din 1989 încoace. Ea nu a reuşit să ancheteze în mod serios nici un singur caz de mare corupţie şi nici să solicite, cu probe, Parlamentului, ridicarea imunităţii demnitarilor în cauză.

 

Întârzierea privatizării favorizează corupţia

Atunci când spune că problema corupţiei nu este o problemă politică, preşedintele Iliescu are, parţial, dreptate – în sensul că nu este vorba despre confruntarea între doctrine şi programe politice. Dar este vorba despre o realitate care opune, pe de o parte, un grup de interese urmărind menţinerea uriaşului aparat birocratic, administrativ şi economic preluat de la vechiul regim, peste care s-a suprapus în ultimii trei ani o nouă reţea, de tip mafiot, totul constituind un angrenaj care generează stagnare economică şi corupţie, iar pe de altă parte, un mare procent al cetăţenilor care susţin necesitatea descentralizării, a autonomiei locale, administrative şi financiare, încurajarea iniţiativei private şi a privatizării unităţilor de stat. În acest fel, problema corupţiei se leagă de problema fundamentală a ţării: deblocarea crizei prin creştere economică.

Corupţia nu poate fi eradicată fără a distruge bazele mecanismului care o generează.

Cerem tuturor celor în răspunderea cărora se află respectarea legilor statului să le aplice cu toată energia şi până la capăt, indiferent de rangul şi influenţa celor vinovaţi de fapte de corupţie.