Declaraţie privind adoptarea legilor educaţiei prin asumarea răspunderii guvernamentale

 

 

Forumul Academic Român a luat cunoştinţă de recenta Declaraţie a Rectorilor Universităţii de Vest Timişoara, ASE Bucureşti, Universităţii Babeş-Bolyai Cluj şi  Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi privind adoptarea legilor educaţiei prin asumarea răspunderii guvernamentale şi susţine cu toată convingerea principiile pe care această declaraţie se întemeiază, precum şi concluzia acesteia privitoare la caracterul absurd şi nedemocratic al adoptării legilor educaţiei fără o largă dezbatere, deopotrivă în Parlament şi în societate. Pe bună dreptate, reprezentanţii celor patru mari instituţii de învăţământ universitar subliniază că dezbaterea parlamentară este în mod firesc condiţia necesară, nu şi suficientă, a oricărui act legislativ într-un sistem politic care se revendică de la tradiţia democratică europeană, ea presupunând, de asemenea, dezbaterea publică. Pe bună dreptate, declaraţia subliniază că această nefericită iniţiativă a preşedintelui şi a primului ministru ignoră flagrant un principiu fundamental al democraţiei moderne, subsidiaritatea, şi că această ignorare e cu atât mai supărătoare cu cât vine din partea reprezentanţilor unei forţe politice care se pretinde afiliată Partidului Popular European, pentru care subsidiaritatea este un principiu fondator şi o valoare esenţială. Pe bună dreptate, declaraţia sublinază că niciun guvern nu are dreptul de a lua ostatec viitorul unei întregi naţiuni, pe care procesul de educaţie îl defineşte şi îl edifică. Mai cu seamă acum, când întreaga comunitate internaţională păşeşte într-o societate fondată pe cunoaştere, nu avem dreptul de a lăsa ca, din raţiuni îngust electorale, forţele politice vremelnic aflate la putere să monopolizeze în beneficiu propriu întregul proces care determină, în ultimă instanţă, identitatea noastră ca naţiune în Europa secolului al XXI-lea.

Din toate aceste considerente, ne alăturăm cu toată energia protestului rectorilor Universităţii de Vest Timişoara, ASE Bucureşti, Universităţii Babeş-Bolyai Cluj şi  Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi  şi cerem imperativ guvernului să renunţe la adoptarea fără o dezbatere largă, în societate şi în Parlament, a legilor educaţiei.

 

 

Preşedintele Forumului Academic Român

Emil Constantinescu

 

12 august 2009