PROTEST

 

Remarc îngrijorat lipsa de reacţie a autorităţilor în faţa protestului de 52 zile al bucureştenilor, al bisericii romano-catolice, susţinută de toate celelalte confesiuni religioase din România, în apărarea spaţiului Catedralei „Sfântul Iosif” - şi, mai ales, în faţa acţiunii extreme a celor trei doamne aflate de 8 zile în greva foamei. Sunt de asemenea îngrijorat de impactul negativ pe plan internaţional al acestor acţiuni care umbresc rezultatele obţinute cu atâtea sacrificii în procesul de integrare al României în lumea democraţiilor mature ale Europei. Mă alătur tuturor acelora care doresc ca vocea cetăţenilor să fie ascultată de instituţiile statului de drept şi protestez şi eu împotriva intervenţiei brutale în ţesătura vie a oraşului nostru, care riscă să sufoce lăcaşurile de cult şi monumentele unui trecut pe care nu vrem şi nu avem dreptul să-l uităm

Îi chem pe toţi aceia care îşi doresc un viitor al României conform principiilor de libertate, democraţie şi justiţie să se alăture bucureştenilor şi să susţină moral sacrificiul doamnelor Lucia Matei Golopenţia, Ana Tomas, de confesiune romano-catolică şi al doamnei Georgeta Doina Zecheru, de confesiune ortodoxă, privite cu o condamnabilă indiferenţă de autorităţi.

Chem reprezentanţii societăţii civile să susţină acest demers, pentru a nu permite iarăşi ca soarta Bucureştilor să se decidă dincolo de voinţa cetăţenilor lui.

 

 

6 iulie 2006                                                                                                                 Emil Constantinescu