ÎN NUMELE LEGII

Manifestul Acţiunii Populare pentru legalitate în România

 

În aceste zile, când comemorăm cel mai grav atentat împotriva legii şi a statului de drept din istoria recentă a României, Acţiunea Populară propune tuturor forţelor politice şi civice, societăţii româneşti în întregul ei, să-şi asume angajamentul comun de a nu mai permite vreodată repetarea unor asemenea acte şi de a eradica fără ezitare toate nefastele lor consecinţe.

La 13-15 iunie 1990, un şir de provocări violente a culminat cu chemarea adresată de cele mai înalte autorităţi ale statului unor forţe ilegale şi anti-democratice, care au fost îndemnate să invadeze Capitala pentru a zdrobi orice formă de opoziţie. Aceste forţe, care au ucis, bătut, violat şi terorizat oameni, au devastat instituţii, au distrus bunuri materiale şi culturale, au beneficiat atunci de susţinerea tuturor instituţiilor statului. Deşi aveau menirea să apere normele legale, aceste instituţii s-au asociat cu forţele anarhice ale minerilor în batjocorirea oricărei legi. După 45 de ani de dictatură exercitată în dispreţul justiţiei, şi la doar câteva luni de la o revoluţie care promitea legi egale pentru toţi, puterea politică îndemna la violarea legalităţii, instituind dreptul forţei şi aservindu-şi din nou forţele de ordine, armata şi justiţia.

Abia azi, când, în sfârşit, cei care au instigat la violarea principiilor statului de drept în iunie 1990 încep să dea seamă în justiţie de faptele lor, putem măsura cu adevărat răul care s-a săvârşit atunci. Înseşi fundamentele dreptului au fost atacate în iunie 1990. Puterea politică a apărut ca autor moral al încălcării legilor şi ca un scut garantând impunitatea oricărui act criminal săvârşit de cei care o deţin. A devenit flagrantă complicitatea între puterea politică abia instaurată şi puterea judecătorească, asociate în încălcarea deliberată a legilor. A reînviat teama societăţii faţă de abuzurile puterii şi neîncrederea în instituţiile şi legile chemate să-i apere pe cetăţenii de rând de aceste abuzuri.

Când cele mai înalte autorităţi ale statului îndeamnă  la încălcarea legilor şi le încalcă chiar ele fără a suporta vreo consecinţă, dispreţul faţă de lege, de justiţie – dar şi faţă de autorităţile statului - devine regula generală. Demnitarii care violează legalitatea şi se sustrag prin presiuni politice urmărilor acestei transgresiuni, procurorii şi magistraţii care judecă strâmb şi îi împart pe justiţiabili nu în nevinovaţi şi vinovaţi, ci în puternici şi slabi, poliţiştii care nesocotesc drepturile fundamentale ale persoanei, garantate de Constituţie - toţi şi-au dat mâna pentru a inlocui respectul faţă de legi cu nesocotirea acestora. Împreună, ei s-au coalizat începând din iunie 1990 pentru a menţine România la periferia lumii civilizate, privându-ne pe toţi de dreptul de a spera într-o societate guvernată de legi.

Zadarnic am pledat pentru reformarea morală a unei societăţi dominate de dispreţul faţă de Constituţie şi de legi. Zadarnic am sperat că viaţa publică ar putea deveni mai salubră, atâta vreme cât legea a fost aplicată facultativ şi discriminator, şi când cele mai înalte autorităţi ale statului au oferit societăţii dovada că există persoane şi instituţii mai presus de lege. Abia azi, când asanarea justiţiei e în curs, când instigatorii ilegalităţilor din iunie 1990 sunt chemaţi să dea seamă de faptele lor, putem spera că legea îşi va intra pe deplin în drepturi. De aceea, Acţiunea Populară lansează azi un apel către toate forţele politice şi civice din România, chemându-le să se coalizeze în lupta pentru respectarea neabătută a legilor şi pentru apărarea ordinii de drept.

Cerem Preşedintelui României, care are înalta misiune constituţională de a fi garantul respectării legii, să fie un exemplu viu de respect faţă de litera şi spiritul acesteia, să apere independenţa şi imparţialitatea justiţiei, şi să vegheze fără răgaz asupra tuturor instituţiilor statului pentru ca acestea să-i urmeze exemplul. Cerem tuturor membrilor Parlamentului României să adopte legi clare şi să înceapă prin a le respecta ei înşişi, dovedind prin comportamentul lor că respectul faţă de lege este cea dintâi îndatorire a legiuitoriului. Cerem Guvernului României să nu tolereze nici un abuz, să respecte şi să impună tuturor respectul deplin al legalităţii. Cerem magistraţilor să nu se mai lase umiliţi şi intimidaţi, să redobândească demnitatea înaltei lor funcţii şi a actului de justiţie, să participe cu bună credinţă la asanarea şi reformarea sistemului judiciar, pentru a redobândi respectul societăţii faţă de justiţia imparţială şi dreaptă pe care magistratura e datoare să o reprezinte. Cerem forţelor de ordine publică să urmărească sever, în deplinul respect al drepturilor constituţionale şi al legalităţii, orice încălcare a acesteia, şi să elimine din rândurile lor pe toţi cei care abuzează de încrederea cetăţenilor. Cerem tuturor partidelor politice să nu îngăduie ca, în vreme ce în vorbe cer emfatic respectarea legilor şi a justiţiei, în fapt membrii lor să-şi bată joc de justiţie şi de legi.

În numele tuturor instituţiilor şi persoanelor care au fost victimele gravelor transgresiuni săvârşite de alianţa criminală dintre instituţiile unui stat deturnat de la misiunea lui esenţială şi viciat în esenţa lui, şi hoardele anarhice care au invadat Capitala în iunie 1990, Acţiunea Populară propune tuturor forţelor politice şi civice, societăţii româneşti în întregul ei, să facă azi dovada că au înţeles gravitatea actelor săvârşite atunci, şi să încheie un pact solemn pentru respectarea spiritului şi literei legilor.

Acţiunea Populară are dreptul moral de a formula această chemare, fiindcă e un partid constituit şi condus de personalităţi care, atât în viaţa privată, cât şi în funcţiile lor publice, au respectat neabătut legile şi au luptat pentru a impune respectarea lor exemplară. De aceea, Acţiunea Populară vă cheamă azi ca, împotriva monstruoasei coaliţii care a surpat în toţi aceşti ani fundamentele justiţiei şi legalităţii, să constituim împreună o coaliţie justă, în numele unicei forme de intoleranţă care consolidează democraţia şi statul de drept – intoleranţa faţă de încălcarea legii. Fără un pact prin care toate instituţiile statului şi ale societăţii civile să se angajeze solemn în respectarea legilor, a imparţialităţii şi echităţii justiţiei, în consolidarea ordinii de drept, nu vom putea construi niciodată bazele morale ale vieţii noastre publice. Fără un asemenea pact, România nu-şi va putea îndeplini niciodată aspiraţiile de progres şi de afirmare a demnităţii sale ca naţiune.

 

14 iunie 2005                                         

 

 

Emil Constantinescu

Preşedintele Acţiunii Populare