Î

 

Anul 2016 mi-a prilejuit o primă şi fructuoasă întâlnire cu actuali şi foşti specialişti ai Institutului Naţional de Statistică. Mi-am amintit că, în urmă cu aproape patruzeci de ani, am dedicat un capitol în teza mea de doctorat interpretării statistice a datelor geochimice pentru construirea modelului petrogenetic al unui zăcământ de minereuri metalifere.

Plecând de la cunoscuta afirmaţie „statisticile nu mint niciodată, numai interpretarea lor”, cred că acurateţea datelor şi un echilibru între abordarea confirmatoare şi cea exploratoare în interpretarea acestora pot convinge un număr cât mai mare de cercetători că dacă „statisticile nu pot înlocui judecata”, pot contribui la calitatea şi profunzimea ei.

Imaginea oricărei instituţii de stat este legată de încrederea publică şi acesta este motivul pentru care apreciez eforturile întreprinse de preşedintele Institutului Naţional de Statistică pentru transparentizarea activităţii instituţiei printr-o mai bună comunicare şi diseminare a datelor, în beneficiul tuturor cetăţenilor României şi a celor străini interesaţi de realitatea românească.

 

10 februarie 2017