APEL

pentru constituirea Forumului « Generaţia europeană »,

prezentat de preşedintele Emil Constantinescu în Conferinţa de presă

 din 29 noiembrie 2005

          

         V-am invitat pentru a reflecta împreună asupra unui proiect pentru viitorul României. Propun realizarea Forumului « Generaţia Europeană », o construcţie care să ofere societăţii diversitate, deschidere, dialog şi dinamism. Am luat această iniţiativă la aniversarea a 9 ani de la data la care, în 1996, depuneam jurământul în faţa Parlamentului rezultat din alegerile care, pentru prima dată după 60 de ani, fuseseră cîştigate de forţele democratice, provocând astfel prima alternanţă la putere de la revoluţia din decembrie 1989. Atunci, am prezentat în faţa naţiunii un program prezidenţial al cărui obiectiv major, obiectivul prioritar al mandatului meu, însemna despărţirea de comunism.

            Fiecare progres sectorial realizat între 1996 şi 2000 a reprezentat în acelaşi timp un progres al întregii societăţi către acest obiectiv esenţial. Consecvenţa cu care reprezentanţii oficiali ai statului român au susţinut poziţia fermă a preşedintelui ţării de a ne situa de partea NATO şi a Uniunii Europene în 1999 a dovedit că România este un aliat de facto şi un partener de încredere al comunităţii euro-atlantice, asigurând ţării noastre un nou statut internaţional şi certitudinea deplasării graniţei de est a NATO şi UE de pe Tisa pe Prut.

            Reformele realizate în perioada 1997-2000 au demarat un nou curs de dezvoltare economică şi socială a României, au consolidat democraţia şi respectul pentru drepturile cetăţenilor, au încurajat descentralizarea şi subsidiaritatea, au eliberat economia de cea mai mare parte a constrângerilor moştenite din trecutul comunist. În aceşti patru ani de guvernare reformatoare am reuşit să deschidem o cale, chiar dacă n-am izbutit - şi, obiectiv, nici nu era posibil - să o parcurgem până la capăt.

            Esenţial este că, în ciuda revenirii la putere, în 2001-2004, a regimului Iliescu, secondat de Adrian Năstase, direcţia generală de dezvoltare a României pe baze democratice nu a mai putut fi alterată, iar ancorarea ţării în comunitatea europeană şi euro-atlantică şi adeziunea clară a societăţii româneşti la valorile şi principiile acesteia   s-au dovedit a fi ireversibile.

Am reuşit schimbarea pentru că proiectul pe care ni l-am asumat nu a fost doar un proiect politic, ci expresia aspiraţiei comune a societăţii româneşti în ce avea ea mai progresist şi mai dinamic.Azi, într-o nouă etapă, societatea are cerinţe şi aspiraţii noi, şi, în consecinţă, ea are nevoie şi de un nou proiect, care să asigure un progres real şi cât mai rapid al ţării, al comunităţilor şi în viaţa fiecărui cetăţean.

            Alegerile din 2004 au dus la victoria, fie şi indecisă până la un punct, a unui program de luptă contra oligarhiei, a corupţiei şi a abuzurilor PSD, şi de reluare a procesului de modernizare a ţării. Este de datoria actualei administraţii să realizeze acest program, netezind calea pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Am convingerea că fiecare dintre noi, cei reuniţi azi aici, vom susţine acele acţiuni pe care actuala administraţie este obligată să le întreprindă împotriva marii corupţii şi pentru demolarea reţelelor oligarhice de influenţă care blochează dezvoltarea democratică şi economică a ţării.

            Nouă ne revine datoria de a elabora o strategie care să desăvîrşească dezvoltarea durabilă a României.

            Întreaga dezvoltare a României moderne a stat sub semnul urgenţei, al efortului de a arde etapele. Nici evoluţia României post-decembriste – care a debutat prin 7 ani de stagnare - nu a fost cruţată defel de această inevitabilă grabă istorică cu care am încercat să depăşim decalajul care ne desparte de statele democratice ale Europei. În acest efort adesea epuizant, am regăsit fără voia noastră sindromul formelor fără fond, atât de energic denunţate cândva de Titu Maiorescu şi acum de oficialii UE care ne monitorizează progresele.

            Integrarea în Uniunea Europeană se va constitui în cel mai important proces de modernizare a societăţii româneşti. Fără integrare europeană, România nu va putea progresa. De aceea, pentru a da sens şi substanţă principiilor, normelor şi instituţiilor pe care le-am construit în ultimul deceniu, pentru a susţine încrederea societăţii în perspectiva europeană a României, este nevoie de mult mai mult decât se realizează prin acţiuni guvernamentale. Este nevoie de o mobilizare socială generală care să asigure saltul în modernitate al României. Capacitatea administraţiei de a exprima cu adevărat voinţa şi aspiraţiile cetăţenilor depinde de reluarea dialogului constant, deschis şi eficient cu societatea, de un nou pact între guvernanţi şi cetăţeni. Altfel, ne expunem unor riscuri majore. Desistarea masivă a populaţiei de la exprimarea şi materializarea voinţei comune de mai bine deschide calea oricăror aventuri şi aventurieri ai unor politici populiste, nedemocratice.

            Suntem datori să propunem societăţii un nou pact civic, în care cetăţeanul, cu cerinţele şi aspiraţiile sale, să fie pivotul acţiunii statului şi judecătorul permanent al eficienţei şi corectitudinii acesteia. Este nevoie şi de un alt fel de administraţie: o administraţie care respectă mandatul încredinţat, care construieşte, care există doar în dialog cu societatea. Este nevoie de un alt fel de funcţionari publici: persoane care şi-au dovedit competenţa, care au experienţa dialogului cu cetăţenii şi care sunt gata să se pună în slujba acestora. Politica intereselor oculte trebuie înlocuită cu o politică a transparenţei şi a adevărului.

            Generaţia care a devenit matură după 1989, cu experienţa acumulată în acest răstimp de transformări pozitive, dar şi de crize şi eşecuri, poate deveni fermentul modernizării României. Trebuie să facem să se audă mesajul de schimbare al acestei noi generaţii, care respinge rutina din acţiunea politică şi eşecul politicienilor captivi ai formelor fără fond.  Dacă această generaţie înţelege să-şi asume un rol cardinal în trecerea la o direcţie de acţiune capabilă să ofere rezultate concrete societăţii româneşti, ea trebuie să devină principalul promotor politic al depăşirii decalajelor economice, sociale şi de civilizaţie care despart încă România de Europa secolului XXI. România are nevoie de participarea tinerilor la viaţa publică, şi nu doar de prezenţa lor ca martori critici ai jocurilor politice ale unor oameni care au ratat înţelegerea timpului în care trăiesc.

 

            Nu am intenţia de a mă erija în vreun fel într-o autoritate supraordonată, nici de a mă substitui vreuneia dintre multele şi diversele acţiuni de succes ale unor organizaţii neguvernamentale, a căror contribuţie la asanarea vieţii noastre politice şi  la progresul democratic al României este esenţială. Nu am nici intenţia ascunsă de a instrumentaliza în vreun fel colaborarea pe care v-o propun. Consider însă că un parteneriat constant între comunitatea academică şi de cercetare, organizaţiile neguvernamentale de apărare a libertăţilor civice şi de protejare a mediului, asociaţiile civice, profesionale sau umanitare şi dezvoltarea unui dialog structurat între toţi aceşti vectori ai proceselor sociale actuale sunt în măsură să confere o nouă dinamică şi noi perspective de dezvoltare durabilă a României. În opinia mea, ar fi necesară mai întâi o acţiune sistematică de informare reciprocă.

            Vă propun aşadar, să constituim împreună o reţea deschisă de parteneriat şi colaborare, care să lanseze în opinia publică teme de dezbatere şi consultări cît mai largi. Am în vedere câteva direcţii de reflecţie şi de acţiune comună, în forme diverse, de la dialoguri în mass-media la forumuri de discuţie pe Internet şi de la publicaţii de informare la susţinerea unor iniţiative legislative comune:

 

I.        Reforma structurală a administraţiei publice şi redobândirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului, prin:

1.      Controlul cetăţenesc asupra administraţiei centrale şi locale.

2.      Promovarea unor forme concrete de denunţare şi sancţionare a corupţiei în administraţie.

3.      Un proiect al societăţii civile de reorganizare a ministerelor.

4.      Participare la formarea, selectarea şi evaluarea funcţionarilor publici

5.      Organizarea de acţiuni comune pentru a impune desecretizarea completă a dosarelor fostei Securităţi şi a arhivelor CC al PCR; elaborarea ununi proiect de amendare a Legii Arhivelor.

6.      Dezbateri şi propuneri concrete pentru modernizarea legislaţiei referitoare la siguranţa naţională şi pentru demilitarizarea serviciilor de informaţii.

 

II.     Susţinerea reformării Justiţiei, prin:

1.      Monitorizarea de către organizaţiile civice a CSM

2.      Susţinerea unui proiect de restructurare a Curţii Constituţionale, ai cărei judecători să fie selectaţi din rândul unor specialişti reputaţi în drept constituţional, la propunerea  societăţii civile şi nu a partidelor politice.

3.      Dezbaterea publică a propunerilor de promovare a magistraţilor la Curţile de Apel şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

4.      Responsabilizarea publică a Corpului de executori judecătoreşti.

 

III.   Un nou pact între cetăţeni şi clasa politică, prin:

1.      Continuarea acţiunilor iniţiate de Coaliţia pentru un Parlament curat de Pro Democraţia, reluarea propunerilor Institutului pentru Politici Publice vizând introducerea votului nominal în Parlament şi monitorizarea individuală a activităţii consilierilor locali şi a parlamentarilor.

2.      O acţiune sistematică de colaborare pentru formarea şi promovarea unei noi generaţii de politicieni.

3.      Crearea unor canale de comunicare între noile elite politice şi administrative şi noile elite din mediile academice şi mediile economico-financiare în mod direct sau prin intermediul noii generaţii din mass media.

4.      Dezbaterea căilor şi mijloacelor de constituire a unei mişcări populare pentru o dreaptă democratică şi europeană fără de care nu este posibilă nici o social democraţie autentică, de tip european.

5.      O alianţă naţională pentru integrarea categoriilor sociale şi etno-culturale marginalizate, pentru combaterea extremismului, a incitării la violenţă şi a discriminării.

 

IV.   Susţinerea reformării şi modernizării sistemului de educaţie, prin:

1.      Creşterea responsabilităţii familiei şi a comunităţii locale faţă de bunul mers al şcolii.

2.      Organizarea de dezbateri sectoriale pentru definirea obiectivelor şi mijloacelor reformării învăţământului elementar, gimnazial, liceal şi universitar.

3.      O dezbatere naţională, Educaţia – încotro? pentru clarificarea scopurilor şi obiectivelor generale ale educaţiei în contextul integrării europene a României.

4.      O acţiune sistematică pentru diversificarea formelor de educaţie continuă, inclusiv pentru formarea continuă a profesorilor.

5.      Deschiderea efectivă şi transparentă a concursurilor de recrutare şi promovare în învăţământul superior public şi privat.

6.      Propuneri pentru susţinerea întineririi corpului didactic universitar, pentru utilizarea efectivă a tinerilor cercetători şi profesori formaţi la mari universităţi din Occident şi pentru promovarea acestora în administraţie.

 

V.     Promovarea identităţii culturale a românilor în contextul integrării europene şi al globalizării

1.      Iniţierea unei dezbateri naţionale: Cine suntem, cine vrem să fim? Locul culturii şi creaţiei intelectuale româneşti în lume.

2.      Identificarea căilor de susţinere a creaţiei tehnice, artistice, ştiinţifice şi culturale.

3.      Deschiderea şi diversificarea dialogului cultural şi civic, prin identificarea şi promovarea unor figuri şi voci noi.

4.      Solidarizarea liderilor de opinie şi a cetăţenilor împotriva agresiunii inculturii, a limbajului suburban şi a violenţei în spaţiul public.

 

29 noiembrie 2005                                                                                                       Emil Constantinescu

Presedintele Romaniei 1996-2000