Emil Constantinescu la Bruxelles

 

 

Profesorul Emil Constantinescu, preşedintele Academiei de Diplomaţie Culturală din Berlin, a prezidat lucrările conferinţei internaţionale “Creştere economică durabilă, integrare şi identitate comună: împreună pentru un consens european” care s-a desfăşurat la Bruxelles în perioada 2- 6 iulie 2013.

În cadrul conferinţei preşedintele Emil Constantinescu a susţinut discursul introductiv “Securitatea globală şi democraţia: rolul cetăţenilor”, discursul “Diplomaţia culturală în Levant” şi a moderat un dialog cu tinerii participanţi la această conferinţă, masteranzi şi doctoranzi din ţări ale Uniunii Europene, SUA, Australia, Asia şi Africa. Printre cei care au prezentat comunicări s-au aflat Didier Reynders, viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe, comerţului exterior şi afacerilor europene al Regatului Belgiei, Jan Figel, vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Slovacia, fost viceprim ministru şi comisar european pentru educaţie, formare, cultură şi tineret, dr. Mark Donfried, director ICD, parlamentari europeni, oficiali UE, reprezentanţi ai mediului academic şi ai mediului de afaceri european. Conferinţa s-a bucurat de participarea unor ambasadori şi şefi ai misiunilor acreditate la Uniunea Europeană, printre care ambasadorul Mihnea Motoc, ambasadorul României la UE şi ambasadorii Franţei, Danemarcei, Ungariei, Cipru, precum şi reprezentanţi ai altor ţări acreditaţi la Bruxelles: Macedonia, Armenia, Noua Zeelandă, Liban, Azerbaijan.

În cadrul conferinţei, preşedintele Constantinescu a prezentat Declaraţia de la Bucureşti, adoptată şi lansată în finalul Forumului Bucureşti “Levantul, leagănul diplomaţiei culturale. Redescoperind Mediterana” din 23-25 mai, precum şi “Iniţiativa Levant pentru Pace Globală” lansată la sediul Naţiunilor Unite de la New York în 24 iunie 2013 de către Institutul de Diplomaţie Culturală din Berlin în colaborare cu Coaliţia Interparlamentară pentru Etică Globală.

 

 

Biroul de presă