EMIL CONSTANTINESCU
Preşedinte Profesor, Rector Lider civic Geolog, Explorator


 

2019La dezbaterea„Modelul economic românesc în U.E. România - orizont 2040. Analiza resurselor naturale, minerale, de mediu şi financiare ale României la nivelul anului 2018. O prezentare a potenţialului real al României din punct de vedere al resurselor şi o apreciere cu privire la modul de punere a lor în valoare din perspectiva România – Orizont 2040. Economia circulară”, BNR, 5 februarie 2019


La invitaţia acad. Emil Burzo, participă la ceremonia dezvelirii statuii lui Iuliu Maniu, monument organizat şi finanţat de Filiala Cluj Napoca a Academiei Române, Cluj Napoca, 8 ianuarie 2019


Depune o coroană de flori la statuia lui Iuliu Maniu, Cluj Napoca, 8 ianuarie 2019


Împreună cu acad. Dorel Banabic, preşedintele Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române, Cluj Napoca, 8 ianuarie 2019


La întâlnirea anuală publică deschisă “România şi convergenţele viitorului”, organizată de Asociaţia Strategia Dezvoltării României – Regiunea Dobrogei şi Consiliul Mondial Român, Constanţa, 26 ianuarie 2019


Susţinând discursul „Teatrul ca o conştiinţă a umanităţii” la spectacolul aniversar „70 ani de existenţă a Teatrului Alexandru Davila”, Piteşti, 1 februarie 2019


Semnează protocolul de colaborare între Marmara Group Strategic and Social Research Foundation şi Institutul de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, Istanbul, 7 februarie 2019


Cu Alberto Quattrucci, secretarul general al San’t Egidio, la sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, Bucureşti, 22 februarie 2019


La Palatul Prezidenţial din Skopje, cu ocazia comemorării fostului preşedinte al Macedoniei, Boris Trajkovski, preşedintele Macedoniei 1999 – 2004, 25 februarie 2019


La masa rotundă Leadership, preace, reconciliation, responsibility, honesty and integrity – choise or moral imperative? How can these fundamentals conribute to our better common future?, organizată de Boris Trajkovski International Foundation, Skopje, 25 februarie 2019


La dineul organizat cu ocazia comemorării fostului preşedinte al Macedoniei, Boris Trajkovski, Skopje, 25 februarie 2019


Depune o coroană de flori la mormântul fostului preşedinte al Macedoniei, Boris Trajkovski, Skopje, 26 februarie 2019


În Senatul italian prezintă „Iniţiativa Levant pentru pace globală” şi face o scurtă descriere a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civlizaţia Levantului (ISACCL) de la Bucureşti, Roma, 7 martie 2019