Mesaj adresat, în calitate de candidat la Preşedinţia României, ţăranilor

şi specialiştilor din agricultură, august 1992

 

Pe munca şi suferinţa ţăranilor s-a clădit istoria noastră

Dragi ţărani, mă adresez vouă pentru că din voi ne tragem cu toţii şi pentru că pe munca şi suferinţa voastră se bazează întreaga noastră istorie. Mă adresez vouă pentru că tot prin voi ţara noastră va putea să iasă la liman şi numai atunci când voi nu veţi mai fi săraci, România nu va mai fi săracă.

Ţărănimea a fost partea cea mai lovită de comunism a poporului român. Vi s-au luat pământurile şi drepturile de folosinţă, vitele şi uneltele din curţi, aţi fost strânşi cu forţa în colective organizate după modelul sovietic, străin de tradiţiile şi obiceiurile noastre strămoşeşti.

Aţi supravieţuit muncind la ordinul altora pe propriile voastre pământuri. Tinerii s-au desprins de sat şi au plecat la oraş să-şi facă un rost. La munca pământului au rămas mai ales femeile şi bătrânii.

După revoluţie vi s-au promis şi, într-o oarecare măsură, vi s-au dat pensii şi pământ. Dar pensiile n-au putut fi plătite la timp, iar pământul n-a fost împărţit în întregime şi n-a ajuns tuturor. Chiar şi cei care l-au primit nu au avut unelte şi bani ca să-l poată munci.

Pământul ţării a rămas nemuncit şi, pentru prima oară în istorie, România a trebuit să cumpere grâu. Pentru ca oamenii să se sperie de pământ şi să se întoarcă la colectivă, vi se spune că era mai bine fără pământ, fără libertate, fără adevăr.

Cei care conduc ţara, în loc să explice cum intenţionează să rezolve criza agriculturii, preferă să născocească cele mai neruşinate minciuni despre Opoziţie şi candidatul său la Preşedinţia României. Prin zvonuri şi afişe, în ziare şi la televiziune spun că eu aş vrea să iau pensiile ţăranilor, să vând ţara străinilor sau să dau ungurilor Ardealul! Este greu să lupţi cu minciuna şi ticăloşia unor acuzaţii atât de grave.

 

Nu vă promit marea cu sarea

Ceea ce eu pot să vă spun, ceea ce promit alegătorilor mei şi ceea ce, dacă voi fi ales, voi jura pe Biblie, în faţa lui Dumnezeu, este că voi lupta pentru ca singura putere să fie cea a legilor şi singura voinţă, cea a naţiunii.

În privinţa agriculturii, nu vă promit marea cu sarea, dar vă arăt ce voi putea face împreună cu specialiştii şi cu oamenii cinstiţi care sunt alături de mine:

– o politică agrară care să aibă ca principiu sprijinirea producătorilor;

– îndreptarea legii fondului funciar, astfel încât să nu se mai poată face pe baza ei abuzuri şi nedreptăţi;

– adoptarea legilor vitale pentru agricultori: legea creditului agricol, legea asigurării recoltelor, legea arendei;

– transferul tractoarelor şi maşinilor agricole din proprietatea statului în proprietatea ţăranilor, astfel încât toţi producătorii, indiferent dacă sunt asociaţi sau nu, să se poată folosi de ele;

– credite ieftine pe care ţăranii să le poată plăti din viitoarele recolte;

– pensii pentru foştii membri ai cooperativelor agricole care să micşoreze decalajul faţă de pensiile de stat;

– reorganizarea sistemului de cooperative de consum, în aşa fel încât fiecare sat să fie aprovizionat şi oamenii să nu mai fie nevoiţi să bată drumul până la oraş pentru pâine şi cumpărăturile zilnice;

– sprijinirea bisericii şi a şcolii, cele două vetre ale satului nostru; introducerea studiului opţional al religiei în şcoli;

– organizarea de şcoli în care tinerii să înveţe procedeele moderne de lucrare a pământului şi metodele prin care se pot îmbogăţi prin cultivarea lui.

 

Avem dreptul să îngenunchem numai atunci când ne rugăm

Numai împreună putem să scoatem agricultura românească din impas. Veniţi alături de noi şi ajutaţi-ne să redăm ţărănimii române demnitatea şi importanţa pe care le merită.

Pământul nostru este dintre cele mai bogate din Europa. Fiţi alături de noi în efortul de a-i scăpa de sărăcie pe cei ce îl muncesc şi de a scoate astfel ţara din criză.

Ca fiu de inginer agronom, eu cred că învierea României trebuie începută prin învierea pământului ei, iar agricultura nu poate fi îmbelşugată decât atunci când ţăranii vor fi îmbelşugaţi.

Nu avem dreptul să dăm înapoi de la lupta cu răul, nici să ne pierdem nădejdea în binele nostru şi al ţării. Nu avem dreptul să îngenunchem decât atunci când ne rugăm. Voi veţi hotărî cum va fi viitorul nostru şi al copiilor noştri.

Veniţi alături de mine!

Dumnezeu ne va ajuta să îndreptăm lucrurile şi să refacem împreună Ţara.