Manifest adresat cetăţenilor României în campania prezidenţială, august 1992 

 

România pe care o dorim

Vă chem să veniţi alături de mine:

– pentru regăsirea încrederii în noi înşine şi a puterii de a ne schimba viaţa, pentru binele nostru şi al copiilor noştri;

– pentru oprirea declinului economiei româneşti şi realizarea unei reforme economice reale, bazate pe garantarea dreptului la proprietate şi asigurarea unor noi locuri de muncă;

– pentru instaurarea unui stat de drept în care legile să apere interesele naţiunii şi toţi să fim egali în faţa lor;

– pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

– pentru renaşterea şcolii şi culturii româneşti;

– pentru regăsirea credinţei, pentru ca instituţiile religioase să-şi reia rolul fundamental în viaţa societăţii;

– pentru combaterea violenţei, a corupţiei, a minciunii şi a fărădelegilor de orice fel;

– pentru apărarea independenţei şi unităţii naţionale în spiritul normelor de drept internaţional, al adevărului istoric şi al idealului naţional de reîntregire a ţării.

Voi lupta nu pentru a ajunge eu sau alţii la putere, ci pentru a ajunge în acel punct în care singura putere va fi cea a legilor şi singura voinţă, cea a naţiunii.

Un stat puternic. O societate prosperă.

Un popor unit. O naţiune generoasă.

Aceasta este România pe care o dorim.