Declaraţie privind constituirea Convenţiei Democratice din România,

Bucureşti, 14 noiembrie 1991

 

 

Forumul Democratic Antitotalitar Român şi-a îndeplinit misiunea

Prin unirea principalelor partide de opoziţie şi a celor mai active organizaţii ale societăţii civile, Forumul Democratic Antitotalitar Român a constituit primul cadru organizat şi permanent de dezbatere a obiectivelor de interes comun apte să întemeieze o platformă politică pentru o Opoziţie unită împotriva pericolelor de revenire la vremurile partidului unic şi conducerii totalitare.

Acceptând acest demers, precum şi o exercitare a preşedinţiei Forumului prin rotaţie, de către reprezentantul fiecărei formaţiuni componente, partidele politice – PNŢCD, PNL-AT, PAC, PNL-CD, PSDR, PER, UDMR, PUD şi UCD – au marele merit de a fi pus deasupra propriilor interese, de partid, interesul major al constituirii unei forţe politice unite, capabile să se opună acţiunilor antidemocratice ale FSN. Pentru partidele istorice, care şi-au păstrat identitatea şi demnitatea cu sacrificiul a sute şi mii de membri şi simpatizanţi încarceraţi, deportaţi, torturaţi, persecutaţi şi marginalizaţi, participarea la Forumul Democratic Antitotalitar Român a însemnat o nouă dovadă a fermităţii cu care au ştiut să-şi apere credinţa şi convingerile democratice.

Un merit excepţional în această acţiune de solidarizare a forţelor democratice îi revine Alianţei Civice. Constituită acum un an, Alianţa a fost pretutindeni în ţară o adevărată locomotivă a unificării acţiunilor civice şi politice, susţinută fiind de AFDPR, Asociaţia 21 Decembrie, Solidaritatea Universitară, UMRL, România Viitoare, Uniunea Naţională a Şomerilor.

Ca reprezentant al Alianţei Civice şi al Solidarităţii Universitare, am primit privilegiul excepţional de a exercita preşedinţia Forumului în acest moment, aş spune istoric, de unire a tuturor acestor partide politice şi asociaţii civice, într-o formaţiune politică demnă să reprezinte voinţa de democraţie reală şi de reformă profundă a societăţii româneşti.

Astăzi, prin constituirea Convenţiei Democratice din România, FDAR şi-a îndeplinit, cu succes, misunea de coagulare a Opoziţiei democratice.

 

CDR va participa la alegeri şi va învinge

Aşteptările şi speranţele unei mari părţi a societăţii româneşti de a fi reprezentată de o formaţiune politică puternică şi unită a Opoziţiei democratice sunt pe cale să se îndeplinească. Convenţia Democratică va participa la alegeri ca alianţă politică cu liste unice de candidaţi şi sub acelaşi semn electoral.

Urmează o perioadă de activitate intensă pentru a construi în ţară structurile funcţionale ale coaliţiei şi a învăţa să acţionăm împreună. După decenii de represiune şi suspiciune, solidaritatea trebuie cultivată cu grijă. Avem nevoie de un limbaj comun în confruntarea cu Puterea şi de bunăcredinţă în raporturile dintre formaţiunile componente ale CDR. Ne bizuim pe persoane reprezentative şi competente care să participe activ la acest efort comun. Împreună vom selecta pe cei mai buni candidaţi pentru alegerile locale şi parlamentare.

Dorim să dialogăm cu societatea românească în întregul ei, nu doar cu cei care în momentul de faţă gândesc la fel cu noi. Trebuie să fim pregătiţi să câştigăm puterea politică şi să o exercităm cu responsabilitate şi eficienţă. Ştim cât de mulţi sunt cei care şi-au pus speranţele în constituirea acestei coaliţii. Nu avem voie să înşelăm aceste speranţe. Un eşec al CDR ar spori frustrările din societatea românească, ar alimenta extremismele, ar încuraja tendinţele reacţionare şi demagogia populistă.

Un succes al CDR va oferi României şansa unui salt real spre democraţie, spre o economie descentralizată, spre prosperitate. Suntem obligaţi să învingem!