Cuvânt rostit din balconul Facultăţii de Geologie la marele miting pentru democraţie

din Piaţa Universităţii, Bucureşti, 26 aprilie 1990 

 

Să scurtăm drumul ţării spre democraţie

Este o mândrie să constatăm astăzi că această Universitate, care de 125 de ani este cel mai important for de cultură şi civilizaţie al ţării noastre, rămâne şi în acest moment al istoriei un ax în jurul căruia intelectualii, muncitorii, şi, poate, mâine, şi ţăranii se strâng în apărarea idealurilor democraţiei şi libertăţii.

Prezenţa dumneavoastră aici reprezintă nu numai o apărare a revoluţiei, ai cărei făuritori aţi fost, o apărare a ceea ce am cucerit, dar şi un act de rezistenţă care continuă rezistenţa oamenilor de cultură şi de ştiinţă, rezistenţa muncitorilor şi ţăranilor care au menţinut valorile tradiţionale ale spiritualităţii româneşti. Ea reprezintă şi reacţia la o situaţie nouă şi periculoasă, pentru că, în acest moment, opoziţia faţă de schimbările reale în viaţa României nu vine numai din partea fostei nomenclaturi sau a fostului aparat de represiune, dar şi din neaderenţa  unei mari părţi a populaţiei la valorile democraţiei. Această neaderenţă este explicabilă pentru că este generată de structurile mentale deformate în timpul a 45 de ani de comunism.

Dacă vom reuşi ca gândurile şi sentimentele nobile, care îi animă pe cei adunaţi în această Piaţă, să fie cunoscute de cât mai mulţi oameni din Capitală şi din întreaga ţară, vom reuşi o experienţă morală extraordinară, care ne va permite să scurtăm, prin convingere şi nu prin constrângere sau violenţă, drumul spre democraţie şi progres al ţării.

 

Purtăm răspunderea propriei opţiuni

Dialogul perseverent este singura cale spre unitatea reală a unei naţiuni conştiente, şi nu reînregimentarea în dogmele totalitariste.

Ca persoană neangajată politic, lansez un apel tuturor personalităţilor culturale, ştiinţifice şi artistice ale ţării, să încerce mai întâi să pătrundă, fără prejudecăţi, spiritul care animă această manifestaţie şi apoi să-şi precizeze poziţia faţă de ea. Nu este vorba de poziţia faţă de un partid, faţă de o mişcare sau de un joc pentru putere. Este vorba de o problemă fundamentală, problema libertăţii şi a democraţiei în România.

Cunosc şi înţeleg foarte bine motivele pentru care o opţiune deschisă era greu de realizat în trecut, ultimul dintre ele fiind chiar îndoiala sau chiar neîncrederea, justificabilă de altfel, în eficienţa unui asemenea demers. Acum lucrurile nu mai stau aşa şi această opţiune, pentru care fiecare trebuie să fie responsabil, este primul semn al conştiinţei individuale.

Ea trebuie făcută acum şi aici. Şi nu este vorba numai de personalităţi. Este vorba de toţi oamenii cinstiţi care doresc să gândească şi să opteze în cunoştinţă de cauză. De aceea chem la această opţiune pe toţi oamenii cinstiţi şi sinceri, inclusiv pe cei încă timizi.

În faţa noastră stă un drum lung şi greu, dar adevărul va învinge.


   Ea trebuie făcută acum şi aici. Si nu este vorba numai de personalităţi. Este vorba de toţi oamenii cinstiţi care doresc să gândească şi să opteze în cunoştinţă de cauză. De aceea chem la această opţiune pe toţi oamenii cinstiţi şi sinceri, inclusiv pe cei încă timizi.
    În faţa noastră stă un drum lung şi greu, dar adevărul va învinge.