Cuvânt la deschiderea celui de al doilea seminar Internaţional SESAM cu tema Strategia descentralizării serviciilor sociale în România, Sinaia, 20 martie 1998 

 

Transfer de competenţe

Descentralizarea serviciilor sociale, dezvoltarea şi aducerea lor la nivelul standardelor europene se înscriu în modul cel mai firesc în procesul de reformă generală în care s-a angajat Guvernul României.

România s-a aflat mult timp, din păcate, în situaţia unor părinţi care, confruntaţi cu greutăţile vieţii de zi cu zi, nu au mai avut puterea sau posibilitatea de a se ocupa atât pe cât doreau de starea fiecăruia dintre fiii şi fiicele lor. Persoanele vârstnice, tinerii proveniţi din casele de copii şi şcolile speciale, persoanele fără nici un suport financiar, persoanele cu handicap, şomerii pe durată îndelungată şi alte categorii defavorizate sunt cei care vor fi principalii beneficiari ai serviciilor sociale descentralizate.

De prea multe ori uitaţi sau ignoraţi în trecut, ei pot acum să spere că viaţa lor se va înscrie pe coordonatele unei normalităţi care caracterizează de multă vreme societăţile occidentale.

Timpul pe care îl trăim astăzi este unul al comunicării, al cunoaş-terii şi experienţei. În acest sens, sprijinul pe care l-a acordat României Uniunea Europeană prin Programul PHARE – SESAM a fost unul de substanţă, anvergura acestuia fiind demonstrată de cele 41 de proiecte originale, derulate în parteneriat cu reprezentanţi ai autorităţilor publi-ce locale, ai instituţiilor cu profil social şi medical, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai comunităţilor locale. S-a demonstrat, încă o dată, că  societatea civilă a devenit acel partener cu care autoritatea publică poate şi trebuie să dialogheze şi să coopereze, atât la nivel central, cât şi local.

Este evident că societăţii civile îi vor reveni responsabilităţi cres-cânde, care presupun şi existenţa, în cadrul organizaţiilor neguvernamentale, a unui personal motivat şi entuziast, capabil să se implice pe deplin în activităţile de asistenţă socială. O asemenea muncă impune, deseori, şi sacrificiul vieţii personale în favoarea celor aflaţi în sufe-rinţă sau nevoi, cu unica, dar majora recompensă a sentimentului datoriei împlinite din dragoste faţă de aproapele tău.

 

Primeniri legislative

Guvernul şi-a propus să păstreze în administrare doar acele activi-tăţi care pot fi realizate numai de o autoritate centrală. Pentru o bună colaborare între autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale au fost peomovate legi care permit consiliilor locale să pună la dispoziţie spre folosinţă imobile din patrimoniul propriu organizaţiilor de binefa-cere şi să se acorde subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Programul de guvernare prevede revizuirea Legii administraţiei publice locale, prin redefinirea atribuţiilor autorităţilor publice locale, cărora li se va transfera responsabilitatea în domeniile care privesc sănătatea, educaţia şi serviciile sociale.

Obiectivele în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale stabilite de către Guvernul român au atributele clarităţii şi modernităţii, urmărind creşterea ponderii serviciilor sociale, stimularea participării structuri-lor societăţii civile la activităţile sociale şi deplasarea spre comunităţile locale a responsabilităţii acordării asistenţei sociale. Adoptarea unor noi reglementări privind serviciile publice şi unele acţiuni de ajutor social vor aşeza sistemul de asistenţă socială pe baze noi, în concordanţă cu realitatea din ţară şi experienţa internaţională.

Pentru lucruri importante sunt necesare cuvinte puţine. Sunt necesare, îndeosebi, mai multă acţiune, mai multă dăruire. Cei care acţionează cu suflet şi devotament pot să facă mai mult decât vorbele dintr-un seminar.