Discurs la deschiderea cursurilor celei de a şaptea serii a Colegiului Naţional de Apărare,

Bucureşti, 15 ianuarie 1998 

 

Un mod unitar de abordare

În cei şase ani de existenţă, datorită profesionalismului cadrelor didactice şi valorii cursanţilor, Colegiul Naţional de Apărare a reuşit să se impună prin calitatea activităţilor desfăşurate.

Colegiul Naţional de Apărare s-a dovedit capabil să abordeze, într-un limbaj comun militarilor şi civililor, indiferent de orientarea lor politică, probleme ce privesc interesele fundamentale ale societăţii româneşti. Prin aceasta Colegiul Naţional de Apărare poate servi drept model de conlucrare şi colaborare între persoane aparţinând întregului spectru politic, cât şi între acestea şi cele neimplicate în activitatea politică. Avem o dată în plus dovada că, atunci când este vorba de a servi interesele naţionale, se găsesc modalităţi unitare de înţelegere şi abordare.

În aceşti ultimi ani ai mileniului doi, România se găseşte în faţa îndeplinirii unor obiective majore legate de integrarea în structurile politice, de securitate şi economice ale Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic şi ale Uniunii Europene.

 Pornind în cursă aproape fără nici o şansă acum un an, România nu a abandonat şi, în urma eforturilor făcute pe toate planurile, dar mai ales diplomatic şi militar, a reuşit să obţină la reuniunea şefilor de stat şi de guvern din iulie 1997, de la Madrid, includerea în rândul statelor  favorite pentru cel de al doilea val al extinderii NATO. De asemenea, România a reuşit să obţină, la reuniunea de la Luxemburg, un statut de egalitate cu celelalte state candidate pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în funcţie de acelaşi criteriu temporal, al momentului în care fiecare va fi pregătit pentru aceasta.

Într-o zonă cuprinsă, nu de puţine ori, de valuri conflictuale, România se manifestă ca un real factor de stabilitate iar eforturile făcute pentru obţinerea acestui statut se vor menţine şi în viitor.

Trebuie să recunoaştem deschis că toate acestea sunt succese incontestabile, care aparţin poporului român. Ele se datorează recunoaşterii faptului că ţara noastră s-a înscris definitiv pe traiectoria democraţiei. Dar pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus,  este necesară continuarea fermă a eforturilor noastre pe toate planurile şi în primul rând în domeniul economic.

 

Nu avem voie să ratăm reforma

Mersul reformei este cel care va decide integrarea sau neintegrarea României în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi în Uniunea Europeană. Cum obiectivul integrării se bucură de adeziunea majorităţii covârşitoare a societăţii româneşti, rezultă că nu avem voie să ratăm reforma economică. Din această perspectivă, 1998 este un an hotărâtor, în care nu ne este permis să facem greşeli stagnând sau diminuând ritmul reformei.

Acum, la festivitatea de deschidere a seriei a şaptea a Colegiului Naţional de Apărare, mă adresez reprezentanţilor partidelor politice parlamentare şi ai societăţii civile, cu un nou apel la unitate pentru atingerea ţelurilor pe care ni le-am propus.

În ceea ce priveşte Colegiul Naţional de Apărare, sarcinile sale  pentru perioada următoare sunt şi mai mari. A căpătat o bogată experienţă şi se bucură de un binemeritat prestigiu. Or, prestigiul ridică proiectele şi programele la o altitudine superioară, iar complexitatea lor solicită valorificarea cât mai eficientă a tuturor resurselor. Contez pe aportul dumneavoastră şi vă urez succes.