Discurs cu ocazia constituirii Detaşamentului Român din cadrul Forţei Multinaţionale de Protecţie în Albania, Bucureşti, 23 aprilie 1997 

 

Militari români în Forţa Multinaţională de Protecţie în Albania

Istoria a consacrat, din păcate, o imagine a armatei identificată cu războiul, cu violenţa şi cu suferinţa. Avem acum şansa de a înlătura o astfel de perspectivă pe care, de altfel, realitatea politică postbelică a reuşit să o contrazică în bună măsură.

Iată de ce doresc să insist asupra câtorva elemente care, în opinia mea, dau dimensiunea adevărată  a participării unui detaşament român la Forţa Multinaţională de Protecţie în Albania.

În ţările democratice ale lumii, şi România este acum una dintre ele, s-a produs o mutaţie radicală în privinţa rolului capital al armatei. În societăţile care poartă amprenta stabilităţii, armata este  garantul acesteia iar acest rost poate fi întregit  prin implicarea sa în efortul de a extinde acest principiu şi în zonele afectate de conflicte sângeroase.

În acest sens, fără a exagera prea mult, pot spune că Detaşamentul Român din cadrul Forţei Multinaţionale de Protecţie în Albania este cel mai mare grup de ambasadori pe care România l-a trimis vreodată într-o ţară. Afirm acest lucru, pentru că misiunea umanitară din Albania exprimă câteva dintre dimensiunile şi interesele fundamentale ale statului român de azi: voinţa de stabilitate şi cooperare, voinţa de a participa activ la soluţionarea unor situaţii de criză care afectează, în cele din urmă, interesele întregii comunităţi internaţionale.

Mergeţi în Albania ca o forţă neutră, din perspectiva organizării acestei misiuni de către Organizaţia Naţiunilor Unite. Dar nu uitaţi nici o clipă că reprezentaţi România iar prestaţia dumneavoastră înseamnă, în egală măsură, o datorie morală faţă de ţară şi faţă de armata română. Sunt convins că experienţa pe care aţi dobândit-o deja, completată cu o foarte bună pregătire, disciplină şi responsabilitate, vor constitui argumente solide pentru ca această nouă misiune românească să fie dusă la bun sfârşit.

Organizarea acestei misiuni a fost privită cu toată seriozitatea şi nu am motive să mă îndoiesc că rezultatele vor fi pe măsură. Cunosc competenţa deosebită a cadrelor de comandă ale batalionului, a militarilor profesionişti din unitate şi sunt sigur că, şi de această dată, armata română îşi va proba excelenta reputaţie.

Avem nevoie de argumente puternice care să se înscrie pe linia eforturilor României de a se integra în NATO. Detaşamentul Român din cadrul Forţei Multinaţionale de Protecţie în Albania are şansa să ofere unul dintre ele. Am ţinut să participăm activ la această misiune. Este o decizie luată în deplină conformitate cu acele valori democratice pe care România înţelege azi să le împărtăşească şi să le promoveze.

 

Protecţia acţiunilor umanitare şi menţinerea păcii

Nu ne supunem necondiţionat şi mimetic unor principii politice neasimilate sau nefireşti, ci răspundem cu toată promptitudinea şi seriozitatea unor imperative ale momentului pe care le receptăm în acelaşi registru cu partenerii noştri. Avem acum atât dreptul, cât şi obligaţia politică şi morală de a demonstra convingător că România este îndreptăţită să revendice statutul de ţară democratică, capabilă să se integreze pe deplin în structurile occidentale.

Patronul detaşamentului dumneavoastră este Sfântul Gheorghe.  Pentru cei mai mulţi este un sfânt militar, cel care, ucigând balaurul, şi-a salvat semenii de suferinţă şi moarte. Să ne amintim însă de el şi într-o altă ipostază, aceea de apărător al valorilor morale, al legalităţii şi al justiţiei, din perioada în care era guvernator al unei provincii romane. Misiunea încredinţată în Albania este mult mai apropiată, prin fondul şi finalitatea ei, de această din urmă imagine. Detaşamentul român face parte dintr-o forţă multinaţională, construită pe baza acestui principiu de apărare.

Scopul esenţial al misiunii este acela de protecţie, de a veghea la buna desfăşurare a acţiunilor umanitare şi la menţinerea păcii. Detaşamentele care participă la Forţa Multinaţională de Protecţie în Albania nu sunt chemate să instaureze pacea prin forţă şi nici să facă uz de forţă pentru a o păstra.

Rolul pe care ni l-am asumat şi pe care vi l-aţi asumat şi dumneavoastră, prin participarea la această misiune, înseamnă o confirmare a faptului că România are capacitatea de a oferi stabilitate şi securitate.