Discurs cu ocazia ceremoniei de depunere a jurământului de către Primul Ministru Victor Ciorbea şi membrii Guvernului României, Bucureşti, 12 decembrie 1996

 

România poate ieşi din zona gri

Diferenţa de timp dintre data depunerii jurământului de către Guvernul României constituit în urma alegerilor şi depunerea jurământului noului Preşedinte al ţării a fost de 14 zile. O perioadă scurtă, dar suficientă pentru a demonstra capacitatea coaliţiei majoritare din Parlament de a forma un Guvern, de a negocia şi de a stabili obiectivele unui program de guvernare pe baza propunerilor celor trei formaţiuni componente: CDR, USD, UDMR. Această perioadă ne-a permis, de asemenea, să realizăm în mod concret, pe baza datelor reale, gravitatea situaţiei economice şi financiare a ţării.
În acelaşi timp, România deţine în urma rezultatului alegerilor un uriaş capital de simpatie şi de încredere în Europa şi în lume. Dar acest capital trebuie repede transformat în fapte. Nu este uşor, pentru că trebuie să facem faţă exigenţelor unor reforme structurale îndelung amânate, dar şi unor costuri sociale pe care va trebui să le plătim. Şi, în acelaşi timp, să ţinem seama de gravele probleme ale unor pături defavorizate care deja se află la limita supravieţuirii.
Trebuie să înlăturăm unele asperităţi din relaţiile cu ţările vecine, ceea ce impune tărie de caracter pentru asumarea unor responsabilităţi istorice. Pentru a ne realiza obiectivele strategice interne şi internaţionale avem nevoie de pace în regiune şi bună înţelegere cu vecinii. În ultimii ani ai acestui deceniu, secol şi mileniu, România trebuie să facă faţă unor examene dificile în vederea integrării în Uniunea Europeană şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Acestea sunt principalele obiective ale politicii noastre externe. Peste numai câteva luni, statele membre în NATO se vor pronunţa asupra etapelor de extindere a organizaţiei şi a şanselor diferitelor state candidate. În faţa noastră se află această imensă provocare: şansa de a ieşi din zona gri în care încă ne aflăm.

Algoritmul, un test al capacităţii de a acţiona împreună

România se poate aşeza pe o nouă orbită. Mai înaltă, mai sigură. Termenul este foarte scurt. Greutăţile sunt foarte mari. Totul depinde, în primul rând, de capacitatea coaliţiei de a acţiona unitar, în Parlament şi în Guvern, pentru adoptarea şi aplicarea măsurilor de reformă în economie, în administraţia centrală şi locală, în justiţie, în învăţământ, în armată, în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială.
Odată cu votul de încredere acordat de Parlament Guvernului de coaliţie şi Programului său, obiectivele acestui Program au devenit ţelul comun de acţiune al întregului Guvern, indiferent de apartenenţa de partid a membrilor săi. Ca membru al Cabinetului, fiecare ministru va răspunde în primul rând – şi în solidar cu colegii săi – de modul în care ţara va fi guvernată pe întreaga durată a mandatului său. Pentru modul de gestionare a competenţelor specifice fiecărui minister şi contribuţia acestuia la realizarea obiectivelor din Programul de guvernare, răspunderea ministrului este directă şi individuală.
Guvernarea în coaliţie impune respectarea unui anumit algoritm, corespunzător rezultatelor obţinute în alegeri de cele trei formaţiuni. Algoritmul se reflectă în componenţa Cabinetului şi în conducerea altor instituţii publice implicate în guvernarea ţării. Odată stabilit, el trebuie respectat în interesul bunei funcţionări a coaliţiei şi al respectării voinţei electoratului. Nu ne putem permite să modificăm acest algoritm, aşa cum nu ne putem permite să nesocotim în vreun fel ponderea voturilor acordate formaţiunilor politice care fac parte din coaliţie. Dar trebuie ca fiecare formaţiune să acopere acest algoritm cu competenţa personalităţilor pe care le propune. Buna funcţionare a majorităţii parlamentare, ca şi cea a Executivului depind de respectarea acestor reguli, de seriozitatea şi ataşamentul membrilor lor faţă de reformă, în toate componentele sale. Dorim o reformă profundă şi accelerată? Va trebui s-o dovedim prin fapte. Va fi un veritabil test al capacităţii coaliţiei de a acţiona împreună.

Succes Cabinetului Victor Ciorbea

În urma consultărilor cu conducerile partidelor politice care formează coaliţia majoritară în Parlament, în funcţiile de miniştri au fost desemnate personalităţi competente ataşate profund procesului de reformă şi de integrare a României în Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi în Uniunea Europeană.
Prima noastră îndatorire este să ne respectăm angajamentele. Ţara aşteaptă din partea Guvernului măsuri ferme şi eficiente.
Drumul care vi se aşterne în faţă este lung, greu, plin de obstacole. Mă bazez pe competenţa, puterea de muncă şi onestitatea dumneavoastră. Cred în determinarea dumneavoastră de a-i sluji cu devotament pe cei care ne-au acordat încredere şi pe toţi cei care îşi pun speranţele în noi. Urez succes Primului Ministru Victor Ciorbea şi tutoror miniştrilor care, odată cu jurământul depus astăzi, îşi preiau atribuţiile şi responsabilitatea guvernării ţării.