Prezentarea Contractului cu România la reuniunea Consiliului Naţional al CDR,

Bucureşti, 24 noiembrie 1995 

 

Soluţii pentru problemele reale ale ţării

La solicitarea Consiliului Naţional al Convenţiei Democratice, un grup de experţi a elaborat un document care reprezintă sinteza ofertei electorale a CDR în vederea alegerilor locale şi parlamentare din 1996. Zilele trecute, Consiliul Naţional l-a aprobat şi a decis ca acesta să reprezinte un Contract cu România, subintitulat „200 de zile care ar schimba viaţa românilor”. Astăzi, la reuniunea Consiliului sunt invitaţi parlamentarii şi şefii filialelor CDR din toată ţara cărora le prezentăm acest document. El conţine 20 de soluţii concrete pentru 20 de probleme stringente cu care se confruntă societatea românească. Şi mai mult, el prevede – ca orice contract – un termen şi anume 200 de zile, în care CDR se angajează prin semnătura liderilor săi să îndeplinească clauzele acestui contract.

Nu întâmplător principalele clauze vizează problemele ţăranilor şi în general condiţiile de viaţă din mediul rural. Legea nr. 18/1991 nu a rezolvat problema restituirii pământului, comisiile de reconstituire a dreptului de proprietate au lucrat încet şi prost, la tribunale au ajuns mii de plângeri şi ele nu au fost rezolvate decât în mică măsură. Situaţia pe ţară arată că ar fi trebuit eliberate 4,8 milioane de titluri, dar în locul lor, marea majoritate a foştilor proprietari au primit doar adeverinţe fără efecte juridice. De aceea prima clauză din Contract este angajamentul ca viitorul guvern, format de CDR după alegeri, să pună în posesie proprietarii şi să le elibereze titlurile de proprietate în termen de 200 de zile.

Legea fondului funciar din 1991 va fi modificată şi completată astfel încât limita maximă de restituire să fie ridicată de la 10 ha la 50 ha teren agricol şi până la 30 ha teren cu păduri, zăvoaie şi păşuni împădurite. De asemenea, pentru a da posibilitatea valorificării acestor terenuri, se va asigura creditarea directă a producătorilor agricoli prin cupoane valorice finanţate de la bugetul de stat în scopul procurării de seminţe, motorină, îngrăşăminte, pesticide, furaje şi altele. Se prevăd, de asemenea, credite cu dobânzi subvenţionate de stat în scopul cumpărării în rate de pluguri, tractoare şi alte utilaje agricole.

Impozitul pe venitul agricol, introdus de actuala guvernare în 1994, va fi anulat până în anul 2000.

În 200 de zile, Guvernul CDR va înainta noului Parlament proiectul de lege privind acordarea unui hectar teren agricol şi a unui lot de casă pentru tinerii specialişti, învăţători, medici, preoţi care se stabilesc în sat; majorarea pensiilor foştilor ţărani cooperatori; recalcularea pensiilor de asigurări sociale de stat; măsuri de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor absolvenţi; finanţarea de la buget a construcţiilor de locuinţe pentru familiile tinere şi acordarea către acestea a unor credite ipotecare rambursabile în 25 de ani; elaborarea proiectelor de construcţie a unor cămine studenţeşti cu 10.000 de locuri; elaborarea unui program naţional de prevenire şi combatere a sărăciei prin majorarea alocaţiilor pentru copii, asigurarea unui venit minim garantat, acordarea de concedii plătite pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de doi ani, majorarea alocaţiilor pentru persoanele care preiau în plasament familial copii aflaţi în dificultate.

Mai multe clauze din Contract au în vedere legi de stimulare a sectorului privat prin diminuarea până la anulare a impozitului pe profitul reinvestit şi o nouă reglementare a sistemului general de impozite şi taxe plătite de populaţie.

Pentru combaterea corupţiei şi a veniturilor ilicite, vor fi promovate legi privind declararea şi controlul averilor demnitarilor, magistraţilor şi primarilor; interzicerea activităţilor speculative tip Caritas; înăsprirea pedepselor pentru infracţiuni de corupţie.

Va exista un program guvernamental de refacere şi dezvoltare a infrastructurilor – şosele, căi ferate, porturi, aeroporturi, comunicaţii. La ţară drumurile vor fi pietruite şi iluminate, se vor extinde reţelele electrice şi telefonice, de alimentare cu apă şi canalizare.

 

Contractul, o relaţie bazată pe încredere şi legi

Contractul cu România exprimă viziunea noastră despre ce trebuie făcut pentru a demara, în fine, construcţia unei Românii moderne şi prospere. El exprimă, în acelaşi timp, viziunea noastră despre modul în care trebuie să fie concepută acţiunea politică şi angajamentul politic în termenii democraţiei.

Într-o ţară în care cetăţeanul a fost oprimat, minţit şi manipulat atâta amar de vreme, acesta este cel dintâi angajament politic clar, pe care o forţă politică şi-l asumă în deplinul respect al cetăţenilor cărora li se adresează. Acest document nu este o promisiune, ci un contract cu cetăţenii acestei ţări: CDR nu promite; CDR îşi angajează răspunderea de a realiza efectiv, într-un termen precis, un număr de acţiuni politice concrete şi se obligă să renunţe la putere, dacă aceste măsuri nu vor fi îndeplinite în termen. Este, de aceea, un Contract cu România.

Documentul propus astăzi de CDR este rezultatul unor studii care au durat mai bine de un an. Luând în considerare modul în care sondajele de opinie ierarhizează problemele cu care se confruntă populaţia, am încercat să aflăm la faţa locului care sunt nevoile oamenilor, cum variază ele de la o zonă la alta.

Contractul cu România este primul act prin care o forţă politică expune o ofertă concretă şi clară, asumându-şi, în acelaşi timp, responsabilitatea publică pentru promisiunile sale. Actul pe care îl supunem, începând de astăzi, atenţiei naţiunii este Democraţie, pentru că porneşte de la nevoile oamenilor şi nu de la ideologii asumate mai mult sau mai puţin conştient şi este Economie de piaţă, pentru că se bazează pe soluţii economice şi administrative care rup definitiv cu tradiţiile nocive ale trecutului birocratic şi centralist. Aceasta este schimbarea pe care o doreşte Convenţia Democratică.

Realizarea Contractului cu România se bazează pe încrederea alegătorilor, pe legile care vor fi promovate de Guvernul CDR şi votate de noul Parlament cu o majoritate formată din reprezentanţii Convenţiei.

Numai oameni noi pot face legi noi, care să redea fiecăruia sentimentul că este apărat de stat şi nu strivit de o maşinărie duşmănoasă. Legea trebuie să respecte cetăţeanul, să-i apere demnitatea, să fie pavăza şi crezul fiecărui cetăţean.

Prin Contractul cu România, CDR afirmă clar şi răspicat că există şi o altă cale decât cea impusă de PDSR şi îşi asumă public răspunderea pentru drumul pe care îl propune. Alianţa noastră este datoare cu un asemenea act din moment ce toate sondajele de opinie ne confirmă drept forţa reală şi necompromisă a Opoziţiei române, prin urmare, drept unica alternativă a actualei Puteri.