EMIL CONSTANTINESCU
Preşedinte Profesor, Rector Lider civic Geolog, Explorator

 


Alex Mihai Stoenescu
Prima guvernare Petre Roman, Editura Rao, 2006

Din culisele luptei pentru putere, 1989-1990

(....) Ratarea obiectivelor manifestaţiei din Piaţa Universităţii a venit în primul rând de la incapacitatea intelectualilor români de a influenţa naţiunea, deşi, la 26 aprilie, profesorul Emil Constantinescu pronunţase cuvintele potrivite şi enunţase corect misiunea acelei adunări: „Prezenţa dumneavoastră aici reprezintă nu numai o apărare a revoluţiei, ai cărei făuritori aţi fost, o apărare a ceea ce am cucerit, dar şi un act de rezistenţă care continuă rezistenţa oamenilor de cultură şi de ştiinţă, rezistenţa muncitorilor şi ţăranilor care au menţinut valorile tradiţionale ale spiritualităţii româneşti. Ea reprezintă şi reacţia la o situaţie nouă şi periculoasă, pentru că, în acest moment, opoziţia faţă de schimbările reale în viaţa României nu vine numai din partea fostei nomenclaturi sau a fostului aparat de represiune, dar şi din neaderenţa unei mari părţi a populaţiei la valorile democraţiei. Această neaderenţă este explicabilă pentru că este generată de structurile mentale deformate în timpul a 45 de ani de comunism”.

Cauza eşecului se găseşte şi în faptul că adevărul, rostit astfel din balconul Universităţii, s-a pierdut imediat printre versuri şi muzici balcanice din care a renăscut, tot imediat, obiceiul nostru naţional: legenda menită să ascundă repede realitatea.